Grudzień 3, 2018

3 grudnia 2018

Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój jeszcze w tym roku rozpocznie nabór wniosków do nowego projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. W planach jest objęcie zasięgiem działań terytorium całej Polski. Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” jest odpowiedzią na zainteresowanie polskich szkół możliwościami finansowania wyjazdów zagranicznych uczniów. Celem projektu… czytaj więcej

3 grudnia 2018

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach

Konieczność uwzględnienia w planie zajęć dydaktyczno‐​​wychowawczych równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, obowiązek zasięgnięcia opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego przez dyrektora szkoły lub placówki w sprawie długości przerw międzylekcyjnych, a także określenie obowiązku dyrektora szkoły lub placówki w zakresie zapewnienia uczniom miejsca na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych… czytaj więcej

3 grudnia 2018

Ogólnopolski konkurs „Myśli Jana Pawła II” jest konkursem tematycznym dla uczniów dotychczasowych gimnazjów oraz uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych

Podlaski Kurator Oświaty zaprasza uczniów szkół województwa świętokrzyskiego do udziału w Ogólnopolskim konkursie „Myśli Jana Pawła II”.… czytaj więcej