Listopad 22, 2018

22 listopada 2018

Relacja ze spotkania z Dyrektorami i Koordynatorami szkół i placówek, w których funkcjonują Punkty konsultacyjne

W dniu 13 listopada 2018 r. z inicjatywy Pana Kazimierza Mądzika – Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty odbyło się spotkanie w ramach projektu wsparcia szkół ogólnodostępnych w realizacji zadań związanych z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianiem edukacji włączającej z Dyrektorami i Koordynatorami szkół i placówek, w których funkcjonują Punkty konsultacyjne. Spotkanie… czytaj więcej