Listopad 9, 2018

9 listopada 2018

Ogólnopolskie turnieje w zawodach cukiernik, piekarz, wędliniarz i kucharz

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu zaprasza do udziału w czterech turniejach: Ogólnopolski Turniej Piekarski im. Anny Butki Ogólnopolski Turniej Przetwórstwa Mięsa im. Iwony Mossakowskiej XXII Turniej Cukierniczy im. Wojciecha Kandulskiego Ogólnopolski Turniej Kucharski Szczegółowe informacje: http://​www​.zsps​.poznan​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​g​o​=​t​u​r​n​i​e​j​e​/​t​u​r​n​i​eje

9 listopada 2018

Konkurs na mobilność ponadnarodową dla instruktorów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w terminie od 31 października 2018 do 4 stycznia 2019 będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie w konkursie na mobilność ponadnarodową instruktorów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu (Działanie 4.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój). Jaki jest cel konkursu? Cel konkursu to nabycie lub podniesienie kompetencji zawodowych przez: nauczycieli praktycznej nauki zawodu, instruktorów… czytaj więcej

9 listopada 2018

Działania Ministerstwa Edukacji Narodowej związane ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości

Projekt edukacyjny „Godność, wolność, niepodległość” i dofinansowanie wydarzeń organizowanych przez szkoły w ramach obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania niepodległości, akcja „Rekord dla Niepodległej”, specjalna zakładka dotycząca Niepodległej na stronie MEN, ponad 50 inicjatyw edukacyjnych pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i prawie 195 projektów realizowanych w szkołach polonijnych w ponad… czytaj więcej

9 listopada 2018

Rozliczenie dotacji w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno‐​komunikacyjnych – „Aktywna tablica” za 2018 rok

Szanowni Państwo Przedstawiciele organów prowadzących szkoły podstawowe Dyrektorzy szkół podstawowych w województwie świętokrzyskim Uprzejmie przypominam, że zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 umowy zawartej w zakresie realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno‐​​komunikacyjnych – „Aktywna tablica”, rozliczenie otrzymanego wsparcia finansowego w… czytaj więcej