Październik 2018

22 października 2018

Nowe SIO. Wprowadzone 22 października 2018 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Nauczyciele: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie zajęć dodatkowych, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN Rezygnacja z możliwości modyfikacji formy stosunku pracy Uczniowie: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie informacji o uzyskaniu tytułu czeladnika w Izbach Rzemieślniczych Uszczegółowienie komunikatu o przypisaniu ucznia do innego oddziału wczesnego wspomagania rozwoju Dodanie możliwości zgłoszenia… czytaj więcej

22 października 2018

Konferencja „Edukacja w służbie polityki Państwa wobec Polaków na Wschodzie”

Mazowiecki Kurator Oświaty zaprasza do udziału w II edycji konferencji organizowanej we współpracy z Departamentem Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą, Ministerstwa Spraw Zagranicznych: „Edukacja w służbie polityki Państwa wobec Polaków na Wschodzie”.… czytaj więcej

22 października 2018

Kampania KAS – „Hazard? Nie, dziękuję”

Ruszyła ogólnopolska kampania Krajowej Administracji Skarbowej w obszarze nielegalnego urządzania i prowadzenia gier hazardowych – „Hazard? Nie, dziękuję” skierowana do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Kampanię przygotowało Ministerstwo Finansów, realizując jedno z priorytetowych zadań Krajowej Administracji Skarbowej – zwalczanie nielegalnego hazardu. Załączniki Formularz zgłoszeniowy dla szkół Data: 2018‐​​10‐​​22, rozmiar: 33… czytaj więcej

19 października 2018

Stare SIO. Błędy w raporcie subwencyjnym naprawione w nowej wersji programu starego SIO

Zalecam wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego pobranie i zainstalowanie nowej wersji programu do starego SIO ze strony: https://​cie​.men​.gov​.pl/​s​i​o​–​s​t​r​o​n​a​–​g​l​o​w​n​a​/​s​i​o​–​p​r​o​g​r​a​m​y​–​d​o​–​p​o​b​r​a​n​ia/. Nowa wersja zawiera szereg poprawek do raportu subwencyjnego. Uwaga! Automatyczna aktualizacja w tym wypadku nie zadziała, ponieważ poprawiony program ma ten sam numer wersji co poprzedni, błędnie działający: 3.25.6, dlatego muszą Państwo pobrać… czytaj więcej

19 października 2018

Szkolenie Goethe‐​Institut: Nauczanie języka i przedmiotu w klasach dwujęzycznych

Goethe‐​​Institut we współpracy z ORE organizuje cykl szkoleń dla nauczycieli języka niemieckiego i przedmiotu, którzy uczą lub planują uczyć w klasach bilingwalnych. Szkolenie obejmuje część metodyczno‐​​dydaktyczną (CliL) oraz kurs językowy dla nauczycieli przedmiotu z możliwością uzyskania stypendium na dalsza naukę w Niemczech.… czytaj więcej

19 października 2018

Szkolenie na temat konkursu „550 lat Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej”

Uprzejmie informujmy, że szkolenie na temat konkursu „550 lat Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej”  odbędzie się 26 października 2018 r. w Auli Ośrodka Rozwoju Edukacji przy Al. Ujazdowskich 28 w Warszawie. Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia znajdują się na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji: http://​www​.ore​.edu​.pl/​2​0​1​8​/​0​9​/​k​o​n​k​u​r​s​–​n​a​–​s​c​e​n​a​r​i​u​s​z​–​l​e​k​c​j​i​–​d​o​t​y​c​z​a​c​y​–​u​p​a​m​i​e​t​n​i​e​n​i​a​–​5​5​0​–​l​e​c​i​a​–​p​a​r​l​a​m​e​n​t​a​r​y​z​m​u​–​r​z​e​c​z​y​p​o​s​p​o​l​i​tej

19 października 2018

Wydarzenie patriotyczne – Jestem Małym Patriotą – spotkania i konkursy z okazji 100 lecia odzyskania niepodległości w Przedszkolu Publicznym nr 19 im. Jana Brzechwy w Ostrowcu Świętokrzyskim

Załączniki Jestem Małym Patriotą Data: 2018‐​​10‐​​19, rozmiar: 1 MB

19 października 2018

Zarządzenie nr 465/​2018 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 października 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/​2019

Załączniki Zarządzenie nr 465/​​2018 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 października 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/​​2019 Data: 2018‐​​10‐​​19, rozmiar: 3 MB

19 października 2018

Nowe SIO. Pismo MEN w sprawie obowiązku przypisania uczniów do oddziałów w nowym roku szkolnym 2018/​2019

Szanowni Państwo Przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego, Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazuje w załączeniu pismo Pani Minister Anny Zalewskiej w sprawie nowego systemu informacji oświatowej (nowe SIO) oraz przypomina o obowiązku przypisania wszystkich uczniów do odpowiednich oddziałów w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, tj. nowym SIO. Planowane jest porównanie liczby zarejestrowanych i przypisanych do… czytaj więcej

19 października 2018

Zapotrzebowanie na środki Funduszu Pracy do końca 2018 roku

Szanowni Państwo Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin województwa świętokrzyskiego Zwracam się z prośbą o analizę planowanego zapotrzebowania do końca 2018 r. na środki Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (nauka zawodu oraz przyuczenie do wykonywania określonej pracy) zgodnie z art. 109c ustawy z dnia 20… czytaj więcej

18 października 2018

„Tak powstawała Niepodległa” – bezpłatna wystawa do pobrania z niepodlegla​.gov​.pl

Biuro Programu „Niepodległa” przygotowało bezpłatną wystawę poświęconą dorobkowi II Rzeczypospolitej. Wystawa pt. „Tak powstawała Niepodległa” jest przeznaczona m.in. dla jednostek samorządu terytorialnego, szkół, instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych, a także wszystkich realizujących wydarzenia związane ze stuleciem odzyskania niepodległości. Można ją pobrać i wydrukować w dowolnym formacie i na dowolnym nośniku… czytaj więcej

18 października 2018

Konferencja prasowa IPN

Delegatura IPN w Kielcach zaprasza na konferencję prasową, podczas której omówione zostaną inicjatywy, jakie Delegatura IPN w Kielcach przygotowała w związku z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości. Konferencja odbędzie się 22 października o godz. 12. w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” w Kielcach.… czytaj więcej

17 października 2018

Nowe SIO. Jak radzić sobie z błędem „Okres przypisania do oddziału nie zawiera w całości danych dziedzinowych powiązanych z tym przypisaniem”?

Z błędem „Okres przypisania do oddziału nie zawiera w całości danych dziedzinowych powiązanych z tym przypisaniem” możemy spotkać się podczas dokonywania operacji zakończenia przypisania do oddziału. Ten błąd oznacza, że w roku szkolnym, którego dotyczy przypisanie została dodana jakaś dana dziedzinowa (np. indywidualne nauczanie, indywidualny tok nauki etc.) z wpisaną… czytaj więcej

17 października 2018

Listy szkół zgłoszonych do konkursów przedmiotowych organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2018/​2019

Poniżej publikujemy listy szkół zgłoszonych do konkursów przedmiotowych organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2018/​​2019. Załączniki Załącznik nr 1‐ Wykaz szkół zgłoszonych do konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2018/​​2019 Data: 2018‐​​10‐​​17, rozmiar: 31 KB Załącznik nr 2‐ Wykaz szkół zgłoszonych do konkursów… czytaj więcej

17 października 2018

Juvenes Translatores. Konkurs na najlepszych młodych tłumaczy w Unii Europejskiej

Zachęcamy do udziału w 12. edycji konkursu Juvenes Translatores dla uczniów szkoły średniej w wieku 17 lat (urodzonych w 2001 r.). Konkurs odbędzie się 22 listopada 2018 r. Co roku w dniu konkursu ponad 3 tysiące uczniów ze wszystkich krajów Unii Europejskiej tłumaczy jednostronicowy tekst z jednego z 24 języków… czytaj więcej