Październik 15, 2018

15 października 2018

Rekrutacja do Dziecięcej Rady Programowej Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie rozpoczęło rekrutację do Dziecięcej Rady Programowej. Tegoroczny nabór potrwa do 15 listopada. Dziecięcą Radę Programową będzie tworzył 12‐​​osobowy zespół dzieci z całej Polski, w wieku 7–14 lat.… czytaj więcej

15 października 2018

Zapisy do IV edycji Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie

Do 26 października br. uczniowie szkół gimnazjalnych oraz klas 7 i 8 szkół podstawowych mogą zgłaszać się do Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie. Najlepsi zawodnicy i ich opiekunowie merytoryczni otrzymają wartościowe nagrody rzeczowe, w tym cenny sprzęt multimedialny! Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Czy kultura nadal ma znaczenie? Świat… czytaj więcej

15 października 2018

Liczba dzieci, którym nie wskazano miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego wg stanu na dzień 30 września 2018 r.

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa świętokrzyskiego Zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego z dnia 14 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2425)… czytaj więcej

15 października 2018

Konkurs literacki „W hołdzie Orlętom – ukochanym dzieciom swego miasta”

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Orląt Lwowskich w Opolu zaprasza uczniów wszystkich typów szkół noszących imię Orląt Lwowskich do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „W hołdzie Orlętom – ukochanym dzieciom swego miasta” organizowanym pod patronatem Opolskiego Kuratora Oświaty.… czytaj więcej