Wrzesień 8, 2018

8 września 2018

Stare SIO. Obowiązek wpisywania w tabelu I1 pełnej nazwy jednostki zgodnej z RSPO

Od obecnej edycji „starego SIO” w polu nazwa szkoły/​​placówki w tabeli I1. Identyfikacja obligatoryjnie należy wpisać pełną nazwę zespołu, szkoły/​​placówki (nazwa powinna być zgodna z nazwą w RSPO). W tym celu pole to zostało poszerzone. Jednocześnie ze względów technicznych zachowane zostało pole „Patron”, co oznacza, że patron będzie występował zarówno… czytaj więcej