Sierpień 30, 2018

30 sierpnia 2018

Poradnik „Rady rodziców – kompetencje i zasady działania”

Rodzice wraz z uczniami i nauczycielami tworzą środowisko szkolne, działające na rzecz stałego budowania i doskonalenia warunków kształcenia i wychowania. Dla każdego z wymienionych wyżej podmiotów ustawodawca przewidział możliwości zrzeszania się i wypowiadania w sprawach szkoły. Jednym z tych podmiotów jest rada rodziców, której status wpisuje w strukturę organów szkoły. Szkoła… czytaj więcej

30 sierpnia 2018

List Minister Edukacji Narodowej do dyrektorów i nauczycieli poświęcony zmianom w systemie edukacji w roku szkolnym 2018/​2019

Dziś, 29 sierpnia br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wystosowała list do dyrektorów szkół i nauczycieli poświęcony zmianom w systemie edukacji w roku szkolnym 2018/​​2019. W liście minister edukacji zwróciła szczególną uwagę m.in. na nowy system oceniania pracy nauczycieli, plan podwyżek wynagrodzeń, dodatek za wyróżniającą pracę, a także zmiany związane… czytaj więcej

30 sierpnia 2018

List Minister Edukacji Narodowej do rodziców i opiekunów poświęcony zmianom w systemie edukacji w roku szkolnym 2018/​2019

Dziś, 29 sierpnia br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska skierowała list do rodziców i opiekunów, w którym poinformowała o najważniejszych zmianach w nowym roku szkolnym 2018/​​2019, w tym m.in. dalszym wdrażaniu nowej podstawy programowej oraz rozwiązań dotyczących szkolnictwa branżowego i technicznego Minister Anna Zalewska zachęciła rodziców do angażowania się w… czytaj więcej

30 sierpnia 2018

Projekt „Poszukiwacze Skarbu Jana Pawła II”

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy wezmą udział w warsztatach poświęconych etosowi Jana Pawła II, warsztatach twórczych (fotografia, malarstwo, literatura), a także zorganizują autorskie wydarzenia kulturalne w swoich lokalnych środowiskach. Udział w projekcie jest bezpłatny, a zajęcia będą się odbywać w Warszawie, Krakowie i Wadowicach. Szczegółowe… czytaj więcej

30 sierpnia 2018

Stypendia Św. Mikołaja

Stypendia Św. Mikołaja to program stypendialny, dzięki któremu zdolna, zaangażowana społecznie młodzież z niezamożnych rodzin otrzymuje stypendia na rozwój swoich talentów. Unikalność programu polega na stworzeniu ogólnopolskiej sieci Solidarnych Szkół, które biorą odpowiedzialność za swoich zdolnych uczniów pozyskując środki na stypendia dla nich. Fundacja Świętego Mikołaja prowadzi portal stypendialny www​.stypendia​.mikolaj​.org​.pl,… czytaj więcej

30 sierpnia 2018

Bezpłatne szkolenie dla nauczycieli „Opowiedzcie o nas, bezimiennych…”

Państwowe Muzeum na Majdanku serdecznie zaprasza nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na III. edycję szkolenia metodycznego dotyczącego pozaszkolnej edukacji historycznej w poobozowych miejscach pamięci: Opowiedzcie o nas, bezimiennych… Odbędzie się ono 6 października 2018r. w Centrum Obsługi Zwiedzających Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie. Szkolenie ma na celu zainspirowanie… czytaj więcej

30 sierpnia 2018

Program edukacyjny „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”

Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo to innowacyjny program edukacyjny, w którym uczniowie zakładają w szkole realnie działającą firmę. Celem programu jest przygotowanie uczniów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pokazanie szans i zagrożeń wynikających z samozatrudnienia oraz kształtowanie niezbędnych postaw i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości. Dla kogo? Program adresowany jest do uczniów liceów oraz… czytaj więcej

30 sierpnia 2018

7. szkolenie instruktorsko-​metodyczne dla nauczycieli klas mundurowych

Uprzejmie informujemy, że Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, wraz z Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu, organizują w dniach 1 – 5 października 2018 r. kolejne – 7. Szkolenie instruktorsko-​​metodyczne dla nauczycieli klas mundurowych. Główne cele szkolenia to: podniesienie poziomu wiedzy nauczycieli z tematyki przedmiotów o charakterze… czytaj więcej

30 sierpnia 2018

Pakiet od Instytutu Pamięci Narodowej dla pierwszoklasistów z okazji stulecia odzyskania niepodległości

Panie, Panowie Dyrektorzy Szkół Podstawowych województwa świętokrzyskiego z miasta Kielce, powiatu kieleckiego, koneckiego, skarżyskiego, buskiego, kazimierskiego, pińczowskiego, jędrzejowskiego, włoszczowskiego Informuję Państwa, że z okazji stulecia odzyskania niepodległości Instytut Pamięci Narodowej przygotował niespodziankę dla wszystkich pierwszoklasistów, którzy w poniedziałek, 3 września 2018 r., rozpoczną swoją przygodę ze szkołą. Każdy uczeń pierwszej klasy… czytaj więcej

30 sierpnia 2018

Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2018/​2019

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2018/​​2019 odbędzie się 3 września 2018 r. o godz. 10.30 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach, Aleja Legionów 4. Uroczystość poprzedzi msza święta o godz. 9.00 w Bazylice Katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w… czytaj więcej