29 sierpnia, 2018

29 sierpnia 2018

Materiały z narad inaugurujących nowy rok szkolny 2018/​2019

Załączniki Ustawa Karta Nauczyciela Data: 2018-​​08-​​29, rozmiar: 253 KB Prezentacja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Data: 2018-​​08-​​29, rozmiar: 1 024 KB Prezentacja Świętokrzyskiego Wicekuratora Oświaty Data: 2018-​​08-​​29, rozmiar: 881 KB Prezentacja Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Data: 2018-​​08-​​29, rozmiar: 2 MB Prezentacja Wydziału Organizacji i Rozwoju Edukacji Data: 2018-​​08-​​29, rozmiar: 1 MB Kryteria… czytaj więcej