Sierpień 27, 2018

27 sierpnia 2018

Stare i Nowe SIO. Ustalanie łączonego pensum według znowelizowanych przepisów ustawy – Karta Nauczyciela

Uprzejmie przypominamy, że od 1 września 2018 r. obowiązuje nowy przepis  art. 42 ust. 5c ustawy – Karta Nauczyciela, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, na mocy którego nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym… czytaj więcej

27 sierpnia 2018

Stare SIO. Komunikat dotyczący zmiany w „Instrukcji wprowadzania i przekazywania danych w systemie informacji oświatowej przy użyciu programu SIO wersja 3.25 (10 i 30 września 2018)”

W związku ze zmianami w ustawie Karta Nauczyciela obowiązującymi od 1 września 2018 r. w instrukcjach wprowadzania danych na dzień 10 września 2018 r. i dzień 30 września 2018 r. opublikowanych na stronie MEN zmieniony został akapit: „Tygodniowy wymiar zajęć. Należy wskazać wymiar zajęć wynikający z umowy o pracę lub… czytaj więcej

27 sierpnia 2018

Zarządzenie nr 447/​2018 w sprawie ustalenia wzoru rozliczenia kosztów przejazdu osobom uprawnionym wezwanym w toku postępowania przez Komisję Dyscyplinarną dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim, biegłym oraz psychologom wezwanym w toku postępowania wyjaśniającego

Załączniki Zarządzenie nr 447 2018 Data: 2018-​​08-​​27, rozmiar: 967 KB