21 sierpnia, 2018

21 sierpnia 2018

MEN informuje: Zatrudnianie nauczycieli od 1 września 2018 r. w szkołach niesamorządowych

1 września 2018 r. wejdzie w życie przepis art. 10a Karty Nauczyciela, dodany ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, zgodnie z którym, w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego nauczycieli zatrudnia się na podstawie umowy o pracę, zgodnie z ustawą – Kodeks… czytaj więcej

21 sierpnia 2018

„Akademia Paragrafu” – bezpłatny tutoring prawny dla młodych obywateli – uczniów szkół licealnych

Ogólnopolskie stowarzyszenie Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22 rozpoczęło realizację projektu pod nazwą “Zoom na Prawo: prawny tutoring młodych obywateli”, w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, adresowany do młodzieży licealnej w całym kraju. Od roku szkolnego 2018/2019 będzie prowadzona „Akademia Paragrafu”, czyli bezpłatny tutoring prawny dla młodych obywateli – uczniów szkół licealnych, głównie o… czytaj więcej

21 sierpnia 2018

VII Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych

Tematem przewodnim festiwalu w tym roku są słowa św. Jana Pawła II „To jest moja matka, ta ziemia! To jest moja matka, ta Ojczyzna!”. Konkurs podzielony jest na 7 kategorii tematycznych: muzyka, taniec, teatr, rękodzieło, plastyka, fotografia i twórczość literacka. Prace można składać do 9 listopada br. Koncert Galowy i wręczenie… czytaj więcej

21 sierpnia 2018

Konkurs fotograficzny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa „Polskie kadry”

Rozpoczął się ogólnopolski, organizowany przez KOWR konkurs fotograficzny „Polskie kadry”, którego celem jest ukazanie bogactwa regionów Polski w dwóch kategoriach tematycznych: żywnościowej i krajoznawczej. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich osób pełnoletnich. Fotografie w kategorii żywnościowej powinny prezentować regionalne produkty spożywcze na różnych etapach ich produkcji lub… czytaj więcej

21 sierpnia 2018

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach – Nabór na szkolenia w ramach Wojewódzkich Zadań Edukacyjnych Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach informuje, że prowadzi nabór na szkolenia organizowane w ramach Wojewódzkich Zadań Edukacyjnych Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty: Profilaktyka agresji, przemocy słownej, fizycznej i cyberprzemocy w szkole Edukacja włączająca, czyli jak aktywnie wspierać dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Wszelkie informacje dotyczące szkoleń oraz formularze… czytaj więcej

21 sierpnia 2018

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach  konkursu „Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi”

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina o trwającym naborze  wniosków o dofinansowanie projektów w ramach  konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-002/18 pn. Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi. Celem konkursu jest wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi, w tym: przykładowego programu nauczania dla danego zawodu, uwzględniającego współpracę szkół… czytaj więcej

21 sierpnia 2018

Konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (EUPA)

Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) organizuje co roku konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (EUPA). W bieżącym roku za przeprowadzenie konkursu na poziomie międzynarodowym odpowiedziana jest Austria. W imieniu organizatora tegorocznej edycji konkursu zapraszamy do udziału w konkursie, którego tematem jest „Współpraca Policji ze społecznością lokalną (ang. community policing) jako… czytaj więcej

21 sierpnia 2018

Wyślij kartkę Powstańcom Warszawskim – akcja BohaterON!

Minister Edukacji Narodowej zachęca wszystkich uczniów do udziału w edukacyjnym projekcie BohaterON – włącz historię! W ramach akcji można wysłać kartkę do uczestników Powstania Warszawskiego, dziękując im w ten sposób za poświęcenie i walkę w obronie ojczyzny. Kampania BohaterON – włącz historię rozpoczęła się 1 sierpnia, a zakończy się 2… czytaj więcej

21 sierpnia 2018

Harmonogram egzaminów w 2019 roku

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustalił harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 r. Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa od 15 kwietnia do 17 kwietnia. Egzamin gimnazjalny w terminie głównym… czytaj więcej