30 maja, 2018

30 maja 2018

Komunikat MEN w sprawie podręczników do klasy III szkoły podstawowej z serii „Nasza szkoła”

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych,  przypominam, że rok szkolny 2018/​​2019 jest ostatnim rokiem, w którym szkoły wyposażane są w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej zapewnione przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.  Dotyczy to podręczników z serii „Nasza szkoła” dedykowanych dla uczniów klasy… czytaj więcej