Kwiecień 2018

18 kwietnia 2018

Informator o zawodach na rok szkolny 2018/​2019 „Oferta edukacyjna szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego”

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Dyrektorzy gimnazjów oraz szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi województwa świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty w Kielcach przygotowało informator o zawodach na rok szkolny 2018/​​2019 „Oferta edukacyjna szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego”. Broszura informacyjna w nakładzie 5000 egzemplarzy została rozprowadzona do szkół i placówek w celu ułatwienia młodzieży wyboru kierunku dalszego… czytaj więcej

18 kwietnia 2018

Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 – 1922. „O niepodległość i granice Rzeczypospolitej” dla szkół podstawowych i gimnazjalnych.

W dniu 5 kwietnia 2018 r. odbył się etap wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 – 1922.  „O niepodległość i granice Rzeczypospolitej” dla szkół podstawowych i gimnazjalnych. Po kolejnych etapach konkursu w etapie trzecim pozostało 7 uczniów ze szkoły podstawowej i 2 uczniów… czytaj więcej

17 kwietnia 2018

Zmiana komunikatu w sprawie opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół, przedszkoli i placówek na rok szkolny 2018/​2019

Załączniki Zmiana komunikatu w sprawie opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół, przedszkoli i placówek na rok szkolny 2018/​​2019 Data: 2018‐​​04‐​​17, rozmiar: 102 KB

17 kwietnia 2018

Finał Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla Szkół Specjalnych i Specjalnych Ośrodków Szkolno‐​Wychowawczych

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie zaprasza szkoły specjalne oraz specjalne ośrodki szkolno‐​​wychowawcze do wzięcia udziału w finale Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla Szkół Specjalnych i Specjalnych Ośrodków Szkolno‐​​Wychowawczych.… czytaj więcej

16 kwietnia 2018

Spotkanie z dr. Maciejem Korkuciem „Symbole (nie)pamięci? Wokół sporów o ulice i pomniki” z cyklu „Kłopoty z historią”

17 kwietnia 2018 r. w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” odbędzie się spotkanie z dr. Maciejem Korkuciem  „Symbole (nie)pamięci? Wokół sporów o ulice i pomniki” dotyczące dekomunizacji przestrzeni publicznej. Spotkanie dr. Korkuciem który w skali ogólnopolskiej koordynuje działania IPN na rzecz przeciwdziałania gloryfikacji systemów totalitarnych, poświęcone będzie kwestii usuwania nazw… czytaj więcej

16 kwietnia 2018

VI Konferencja Naukowo‐​Techniczna z cyklu „Łączy nas kształcenie zawodowe”

9 maja 2018 r. odbędzie się w Warszawskim Domu Technika NOT VI Konferencja Naukowo‐​​Techniczna z cyklu „Łączy nas kształcenie zawodowe”. Tegoroczna konferencja odbędzie się pod hasłem: „Teraźniejszość i przyszłość wychowania technicznego w polskim systemie edukacyjnym” Dynamiczny rozwój techniki, mającej wpływ na wszystkie dziedziny życia, powoduje konieczność przygotowania młodego pokolenia do… czytaj więcej

16 kwietnia 2018

Konkurs „Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu – etap II w ramach Działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki”

Departament Funduszy Strukturalnych Ministerstwa Edukacji Narodowej informuje, że w dniu 5 marca 2018 roku ogłoszony został konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02–00–001/18 Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu – etap II w ramach Działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki. Podstawowym celem przedmiotowego… czytaj więcej

16 kwietnia 2018

IX edycja komiksów o tematyce ekonomicznej

Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju zaprasza nauczycieli do bezpłatnego zamówienia komiksów ekonomicznych. Antologia zawiera komiksy wyróżnione w najnowszej edycji konkursu na komiks ekonomiczny. Komiksy są świetnym uzupełnieniem lekcji przedsiębiorczości, ekonomii czy wiedzy o społeczeństwie. Pozwalają one uczniom na głębsze zainteresowanie się tematami społeczno‐​​ekonomicznymi  i spojrzenie na te zagadnienia z innej, niezwykle… czytaj więcej

16 kwietnia 2018

Konkurs „Turnusy Uśmiechu”

Fundacja ING Dzieciom od trzynastu lat organizuje w swoim ośrodku w Wiśle bezpłatne pobyty dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży, w ramach autorskiego programu Turnusy Uśmiechu. Trwający obecnie nabór dotyczy turnusów edukacyjnych, inaczej zwanych zielonymi szkołami. Do 8 maja 2018 r. szkoły podstawowe i placówki edukacyjne oraz organizacje pozarządowe, pracujące… czytaj więcej

16 kwietnia 2018

Punkty informacyjne Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Dziś, 12 kwietnia br. w siedzibie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), Narodowej Agencji Programu Erasmus+ uruchomiony został punkt informacyjny największego unijnego programu edukacyjnego. Zadaniem Punktu jest udzielanie aktualnych informacji na temat zarządzanych przez FRSE programów, doradztwo oraz ewentualna pomoc w kwestiach formalnych. W każdy czwartek w godzinach 10:00 – 14:… czytaj więcej

13 kwietnia 2018

Zapytanie ofertowe w związku z wdrożeniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych

Załączniki zapytanie ofertowe Data: 2018‐​​04‐​​13, rozmiar: 87 KB wzór umowy Data: 2018‐​​04‐​​13, rozmiar: 128 KB formularz‐​​ofertowy Data: 2018‐​​04‐​​13, rozmiar: 86 KB wykaz osób Data: 2018‐​​04‐​​13, rozmiar: 61 KB Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego Data: 2018‐​​04‐​​20, rozmiar: 95 KB Pobierz wszystkie pliki

13 kwietnia 2018

Wykaz przeprowadzanych konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych o zasięgu ponadwojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikował wykaz przeprowadzanych konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych o zasięgu ponadwojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Adres strony: http://​www​.mkidn​.gov​.pl/​m​e​d​i​a​/​d​o​c​s​/​2​0​1​8​/​k​o​n​k​u​r​s​y​/​2​0​1​8​0​2​2​1​_​W​Y​K​A​Z​_​w​g​_​s​p​e​c​j​a​l​n​o​s​c​i​.​pdf