Kwiecień 13, 2018

13 kwietnia 2018

Zapytanie ofertowe w związku z wdrożeniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych

Załączniki zapytanie ofertowe Data: 2018‐​​04‐​​13, rozmiar: 87 KB wzór umowy Data: 2018‐​​04‐​​13, rozmiar: 128 KB formularz‐​​ofertowy Data: 2018‐​​04‐​​13, rozmiar: 86 KB wykaz osób Data: 2018‐​​04‐​​13, rozmiar: 61 KB Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego Data: 2018‐​​04‐​​20, rozmiar: 95 KB Pobierz wszystkie pliki

13 kwietnia 2018

Wykaz przeprowadzanych konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych o zasięgu ponadwojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikował wykaz przeprowadzanych konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych o zasięgu ponadwojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Adres strony: http://​www​.mkidn​.gov​.pl/​m​e​d​i​a​/​d​o​c​s​/​2​0​1​8​/​k​o​n​k​u​r​s​y​/​2​0​1​8​0​2​2​1​_​W​Y​K​A​Z​_​w​g​_​s​p​e​c​j​a​l​n​o​s​c​i​.​pdf

13 kwietnia 2018

Ogłoszenie o konkursie – Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z zakresu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia (Wspomaganie II)

Podstawowym celem przedmiotowego konkursu jest poprawa funkcjonowania instytucji oraz indywidualnych specjalistów/​​trenerów tworzących system wspomagania pracy szkoły w obszarach decydujących o przygotowaniu uczniów do funkcjonowania w życiu zawodowym i społecznym. W ramach konkursu pracownicy instytucji systemu wspomagania/​​trenerzy zostaną przeszkoleni z zakresu kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych do poruszania się rynku pracy.… czytaj więcej

13 kwietnia 2018

III wojewódzki festiwal piosenki anglojęzycznej „Songowanie 2018”

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie oraz Klimontowskie Stowarzyszenie „Zawsze Razem” ma przyjemność zaprosić osoby zainteresowane do udziału w III wojewódzkim festiwalu piosenki anglojęzycznej „Songowanie 2018”. Głównym celem festiwalu jest popularyzacja piosenki angielskiej, prezentacja umiejętności wokalnych młodych wykonawców, a także wymiana doświadczeń między wykonawcami oraz nauczycielami. Bardzo ważnym… czytaj więcej