Kwiecień 6, 2018

6 kwietnia 2018

Międzynarodowy konkurs Baltie 2018

W związku z wdrożeniem nauki programowania na wszystkich etapach edukacyjnych SGP Systems oraz Stowarzyszenie TIB zapraszają wszystkich nauczycieli, w tym również nauczycieli klas 1–3, do udziału w międzynarodowym konkursie programistycznym Baltie 2018. Aktualnie otwarte są następujące etapy konkursu: etap domowy, etap szkolny oraz etap powiatowy. Etap domowy trwa aż do… czytaj więcej

6 kwietnia 2018

Ogólnopolski konkurs plastyczny „Aktywny wypoczynek w Górach Świętokrzyskich”

Starostwo Powiatowe w Kielcach oraz Powiatowe Szkolne Schroniska Młodzieżowe w Chęcinach zapraszają uczniów szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i ponadpodstawowych do udziału w ogólnopolskim konkursie  plastycznym „Aktywny wypoczynek w Górach Świętokrzyskich” organizowanego w ramach obchodów osiemdziesięciolecia istnienia PSSM w Chęcinach Filia nr 4 w Nowej Słupi. Szczegółowe informacje: http://​www​.lagowgmina​.pl/​a​s​p​/​p​l​_​s​t​a​r​t​.​a​s​p​?​t​y​p​=​1​3​&​m​e​n​u​=​1​1​&​s​u​b​=​1​0​&​r​e​f​=​1​&​d​z​i​a​l​y​=​1​1​&​a​k​c​j​a​=​a​r​t​y​k​u​l​&​a​r​t​y​k​u​l​=​1​662

6 kwietnia 2018

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla nauczycieli klas mundurowych

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON oraz z Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce, w dniach 7 – 18 maja 2018 r. organizują kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy kończący się egzaminem państwowym na ratownika medycznego. Głównym celem kursu jest przygotowanie nauczycieli klas mundurowych do realizacji zadań z zakresu ratownictwa, w tym… czytaj więcej

6 kwietnia 2018

6. Szkolenie instruktorsko‐​metodyczne dla nauczycieli klas mundurowych

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, wraz z Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie, organizują w dniach 23 – 27 kwietnia 2018 r. kolejne – 6. Szkolenie instruktorsko‐​​metodyczne dla nauczycieli klas mundurowych. Główne cele szkolenia to: podniesienie poziomu wiedzy nauczycieli z tematyki przedmiotów o charakterze wojskowym, przygotowanie nauczycieli do organizowania… czytaj więcej

6 kwietnia 2018

Szkolenie ORE „Stosunki polsko‐​ukraińskie w kontekście zaszłości historycznych. Akcja Wisła”

Zespół Edukacji Historycznej i Wychowania do Wartości ORE zaprasza na szkolenie „Stosunki polsko‐​​ukraińskie w kontekście zaszłości historycznych. Akcja „Wisła” w dniach od 23 do 25 kwietnia 2018. Szkolenie odbędzie się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku przy ul. Paderewskiego 77. Szczegółowe informacje: https://​szkolenia​.ore​.edu​.pl/​R​e​j​e​s​t​r​a​c​j​a​S​z​k​o​l​e​n​i​e​/​3​777

6 kwietnia 2018

Konferencja „Edukacyjny wymiar wymian szkolnych – szanse i wyzwania dla szkół”

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego zaprasza na konferencję „Edukacyjny wymiar wymian szkolnych — szanse i wyzwania dla szkół”, która odbędzie się w dniach 10 – 12 czerwca 2018. Do udziału w przedsięwzięciu organizator zaprasza organy prowadzące, dyrekcje szkół, przedstawicieli instytucji wspierających oraz podmioty działające w obszarze edukacji pozaformalnej, aby wspólnie… czytaj więcej

6 kwietnia 2018

Ogólnopolski konkurs „Tato Roku”

Fundacja Volto Amore zaprasza do udziału w Ogólnopolskim konkursie „Tato Roku”. Celem Konkursu jest wyłonienie osoby Ojca, który reprezentuje wzorcową postawę w środowisku rodzinnym i społecznym, jest autorytetem oraz przedstawia świat wartości, na którym może się wzorować młody człowiek. Jest to również promocja osobliwości, oryginalnych, niepowtarzalnych, a zarazem zwyczajnych Ojców… czytaj więcej

6 kwietnia 2018

V Marsz Katyński w Kielcach

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach oraz Stowarzyszenie „Kielecka Rodzina Katyńska” zapraszają młodzież szkolną, w dniu 10 kwietnia 2018 r. o godz. 12.00, do udziału w V Marszu Katyńskim w Kielcach. Marsz rozpocznie się o godzinie 12.00, wyruszy z ulicy Sienkiewicza (na wysokości Best Western Grand Hotelu). Trasa przebiegać będzie… czytaj więcej