Marzec 2018

7 marca 2018

XVI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Skrzydlaci Przyjaciele”

Przedszkole Samorządowe nr 64 „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym do wzięcia udziału w XVI edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Skrzydlaci Przyjaciele”. Konkurs odbędzie się pod honorowym patronatem: Wojewody Podlaskiego, Prezydenta Miasta Białegostoku, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Galerii Sleńdzińskich. Szczegółowe informacje: http://​www​.ps64​.pl/​i​m​a​g​e​s​/​s​t​o​r​i​e​s​/​d​o​k​u​m​e​n​t​y​/​r​e​g​u​l​a​m​i​n​_​s​k​r​z​y​d​l​a​c​i​_​p​r​z​y​j​a​c​i​e​l​e​_​2​0​1​8​.​pdf

7 marca 2018

Letnie stypendia dla nauczycieli języka francuskiego na Uniwersytecie w Louvain‐​la‐​Neuve w Belgii (edycja 2018)

Ośrodek Rozwoju Edukacji serdecznie zaprasza czynnych zawodowo nauczycieli języka francuskiego na międzynarodowe szkolenie doskonalące w okresie wakacyjnym na Uniwersytecie w Louvain‐​​la‐​​Neuve w Belgii, którego organizatorem jest Przedstawicielstwo Walonia‐​​Bruksela Ambasada Belgii w Warszawie. Celem szkolenia jest doskonalenie znajomości języka francuskiego oraz dydaktyki nauczania FLE. Nabór prowadzony jest przez Wydział Rozwoju Kompetencji… czytaj więcej

7 marca 2018

Konkurs na najlepsze praktyki szkół zawodowych w zakresie zapewnienia jakości kształcenia „Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości 2018”

Fundacja Fundusz Współpracy wraz z Kuratorium Oświaty w Warszawie, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Partnerstwem na rzecz wsparcia osób młodych ogłasza 1 marca 2018 r. trzecią edycję konkursu na najlepsze praktyki szkół zawodowych w zakresie zapewnienia jakości kształcenia o nagrodę „SZKOŁA ZAWODOWA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI”. Zapraszamy… czytaj więcej

7 marca 2018

21 marca – Dzień Nowych Technologii w Edukacji

Zachęcamy do aktywnego udziału w ogólnopolskich obchodach Dnia Nowych Technologii w Edukacji. Zapraszamy do zgłaszania swoich lokalnych inicjatyw promujących nowe technologie wykorzystywane w nauce. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 18 marca br. Zależy nam na tym, aby 21 marca uczniowie oraz ich rodzice mogli wziąć udział w bezpłatnych i ogólnodostępnych pokazach,… czytaj więcej

7 marca 2018

„Stanisław Moniuszko – Polski Patriota” – III Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca dzieci i młodzież (w wieku od 4 do 18 lat) do udziału w III Międzynarodowym Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży „Stanisław Moniuszko – Polski Patriota”. Termin nadsyłania zgłoszeń – do końca grudnia 2018 r. Konkurs jest organizowany z okazji 200. rocznicy urodzin kompozytora, która przypada… czytaj więcej

6 marca 2018

Korekta terminu wglądu do prac po części pisemnej – język polski szkoła podstawowa.

Uwaga!  Korekta terminu wglądu do prac po części pisemnej – język polski szkoła podstawowa. Wgląd do prac po części pisemnej I Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych: Data: 07.03.2018 (środa) godziny: 13:00- 15:00 08.03.2018 (czwartek) godziny: 13:00- 15:00 Miejsce: Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Marsz. Piłsudskiego 42,… czytaj więcej

5 marca 2018

Rozpoczęła się rekrutacja do XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że 27 lutego 2018 r. rozpoczęła się rekrutacja do XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Temat tegorocznych obrad to “Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej”. W 2018 r. obchodzimy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W związku z tym tytuł tegorocznej sesji SDiM nawiązuje do okresu w historii,… czytaj więcej

5 marca 2018

Bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Akademia wspomagania”

MDDP Akademia Biznesu zaprasza do wzięcia udziału w Projekcie „Akademia wspomagania”, realizowanym w ramach projektu konkursowego Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014–2020. Przedsięwzięcie jest adresowane do: pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno‐​​pedagogicznych, pracowników bibliotek pedagogicznych, doradców metodycznych, trenerów współpracujących z tymi instytucjami.… czytaj więcej

5 marca 2018

Możliwość indywidualnej rejestracji na VII Kongres Młodych Matematyków Polskich

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie‐​​Skłodowskiej w Lublinie oraz Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, przy współudziale Kolegium Dziekanów i Dyrektorów jednostek posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk matematycznych, organizują VII Kongres Młodych Matematyków Polskich. Kongres odbędzie się w Lublinie w dniach 20–23 września 2018. Organizatorzy chcą, by… czytaj więcej

5 marca 2018

Szkolenie dla nauczycieli w zakresie edukacji filmowej

Temat: Zobaczyć świat. Kino dokumentalne w edukacji Termin: 8 marca 2018 r. (3h) od 13.00 do 16.00. Miejsce: Pracownia Filmoteki Szkolnej  w Katolickim LO im. św. Stanisława Kostki w  Kielcach Adresat:  wychowawcy i nauczyciele – pasjonaci filmu (wszystkie poziomy edukacyjne) Program: Jak wykorzystać  filmy dokumentalne na zajęciach lekcyjnych i wychowawczych?… czytaj więcej

5 marca 2018

Nowe SIO. Wprowadzone 2 marca 2018 zmiany w systemie SIO

Uczniowie: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie pobytu wychowanka Rejestracja nauki (grupowo i indywidualnie) w szkołach policealnych Przypisanie do oddziałów podstawowych (indywidualnie i grupowo) w szkołach policealnych Rejestracja pozostałych danych dziedzinowych: Spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza placówką wychowania przedszkolnego Indywidualne spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego Korzystanie z nauczania, wychowania i opieki w… czytaj więcej

2 marca 2018

Wyniki udzielenia wsparcia finansowego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – edycja 2017/​2018

W ramach realizacji programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci… czytaj więcej

2 marca 2018

Terminy wglądów do prac III etapu XVI Wojewódzkiego Konkursu z Języka Rosyjskiego – część pisemna

Data: 2 marca 2018 r. godz.14.00–16.00 5 marca 2018 r. godz.15.30–17.00 Miejsce: Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Marsz. Piłsudskiego 42, Kielce Osoba odpowiedzialna za organizację Konkursu: Aneta Bródka, nauczyciel konsultant ŚCDN.

2 marca 2018

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych dostosowane do nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego

Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępnia materiały ćwiczeniowe do podstawy programowej kształcenia ogólnego dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/​​lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją. Materiały ćwiczeniowe zatytułowane „Język polski na plus” adresowane są do uczniów klas… czytaj więcej

2 marca 2018

Opłaty za publiczne przedszkola a umowy cywilnoprawne – wyjaśnienia MEN

Ustalenie wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę następuje w drodze uchwały rady gminy. Nie ma podstaw do zawierania przez dyrektorów przedszkoli publicznych umów cywilnoprawnych z rodzicami, określających wysokość i zasady wnoszenia opłat. Natomiast wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego… czytaj więcej