Marzec 2018

16 marca 2018

„Młodzieżowa Rada 2018” – konkurs Ministra Edukacji Narodowej

Zachęcamy do udziału w konkursie „Młodzieżowa Rada 2018” organizowanym przez MEN z inicjatywy Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Projekt skierowany jest do działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu terytorialnego oraz młodzieżowych rad dzielnic. Zapraszamy młodzieżowe rady do pokazania swojej aktywności. Chcemy poznać… czytaj więcej

16 marca 2018

Projekt naukowo‐​badawczy „Młodzicyfrowi.pl”

Fundacja „Dbam o Mój Z@sięg” z siedzibą w Gdańsku serdecznie zaprasza wszystkie szkoły do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie naukowo‐​​badawczym pt. „Młodzicyfrowi.pl”. Projekt stanowi kontynuację badań prowadzonych w latach 2015–2016, które dotyczyły problemu nałogowego korzystania ze smartfonów przez młodzież szkolną w Polsce. Do udziału w projekcie pt. „Młodzicyfrowi.pl” może przystąpić… czytaj więcej

16 marca 2018

IV Konkurs „Tu Powstała Polska – Tu wygrała Polska. Stulecie Powstania Wielkopolskiego”

Starostwo Powiatowe oraz Centrum Kultury „Scena to dziwna” w Gnieźnie organizują ogólnopolski konkurs dla dzieci z klas V–VII szkół podstawowych. Hasłem tegorocznej edycji konkursu jest „Tu Powstała Polska – Tu wygrała Polska. Stulecie Powstania Wielkopolskiego”. Zadaniem w konkursie jest przygotowanie i nagranie stusekundowego spotu dotyczącego Powstania Wielkopolskiego. Powstanie Wielkopolskie spowodowało… czytaj więcej

16 marca 2018

 VI konkurs „Wędrówki Przez Chiny” 

Instytut Konfucjusza już po raz szósty organizuje konkurs dla uczniów klasy VII szkół podstawowych oraz II i III gimnazjum (rocznik 2004–2006), który ma na celu rozwijanie zainteresowania geografią i kulturą Chin wśród gimnazjalistów. Jednocześnie chcemy pobudzić wyobraźnię młodych ludzi chińską kulturą i tradycjami. W etapie pierwszym uczniowie mają za zadanie… czytaj więcej

16 marca 2018

X konkurs „Oddaj zużyty telefon komórkowy”

W nawiązaniu do międzynarodowej akcji „Dzień Ziemi 2018” firma Ekophone zaprasza po raz kolejny do aktywnego uczestnictwa w X edycji ogólnopolskiego konkursu „Oddaj zużyty telefon komórkowy”, skierowanego m. in. do szkół, w tym samorządów uczniowskich oraz przedszkoli. Celem Konkursu jest promocja zachowań i postaw proekologicznych polegających na zbieraniu zużytych telefonów… czytaj więcej

14 marca 2018

Zgłoszenia do przeglądu teatralnego „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna”

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach zapraszają do udziału w przeglądzie teatralnym pod hasłem „Tu Wszędzie jest moja Ojczyzna”. Przegląd ma charakter warsztatowy a jego celem jest budowanie świadomości narodowej, pogłębianie uczuć patriotycznych, integracja uczestników, wymiana doświadczeń oraz doskonalenie umiejętności teatralnych i podnoszenie poziomu… czytaj więcej

14 marca 2018

Wyniki etapu wojewódzkiego IX konkursu „Papież Słowianin”

Lp. imię nazwisko kod ucznia szkoła punktacja 1 Martyna Baran K 01 Publiczne Gimnazjum Samorządowe im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej 15 2 Julia Błajszczak K 02 Publiczne Gimnazjum Samorządowe im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej 31 3 Magdalena Koral K 03 Publiczne Gimnazjum Samorządowe im. Noblistów Polskich w Kazimierzy… czytaj więcej

14 marca 2018

VII Ogólnopolski Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej Kielce 2018

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach oraz Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ koło nr 32 w Kielcach zapraszają do udziału w VII Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej Kielce 2018. Konkurs ma na celu propagowanie i popularyzowanie pieśni i piosenek żołnierskich i patriotycznych, podtrzymywanie i upowszechnianie… czytaj więcej

14 marca 2018

II ogólnopolski konkurs literacki „Popisz się talentem”

Wydawnictwo Nowa Era zaprasza do udziału w drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu literackiego „Popisz się talentem”. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. Jego celem jest zachęcenie uczniów do rozwijania pasji literackich, stworzenie im możliwości artystycznej ekspresji i realizacja prawa dzieci do wyrażania siebie poprzez sztukę. Uczestnicy konkursu nie tylko mają… czytaj więcej

14 marca 2018

Konkurs plastyczny „Jesteśmy dumni z Polski – naszej Ojczyzny”

Instytut Pamięci Narodowej oddział w Gdańsku i Szkoła Podstawowa nr 25 w Elblągu zapraszają przedszkolaków do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Jesteśmy dumni z Polski – naszej Ojczyzny”. Konkurs odbywa się w ramach obchodów jubileuszowych, w związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Jego celem jest kształtowanie u dzieci… czytaj więcej

14 marca 2018

IV Wojewódzki Konkurs Ekonomiczny „Moje finanse – oszczędzam i inwestuję w swoją przyszłość”

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zbludowicach zaprasza od udziału IV Wojewódzkim Konkursie Ekonomicznym „Moje finanse – oszczędzam i inwestuję w swoją przyszłość”. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów z terenu województwa świętokrzyskiego. Jest on realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim… czytaj więcej

14 marca 2018

Dzień Matematyki – wizyta szefowej MEN w szkołach w Ćmińsku i Końskich

Z okazji Dnia Matematyki, który obchodzony jest 12 marca, Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska odwiedziła dwie szkoły w województwie świętokrzyskim, w których uczestniczyła w kółkach matematycznych. W Szkole Podstawowej z Oddziałami Gimnazjalnymi w Ćmińsku szefowa MEN wzięła udział w zajęciach matematyki z II klasą gimnazjum, przygotowanych przez Jolantę Korbę, nauczycielkę… czytaj więcej

13 marca 2018

Konkurs plastyczny „Smoleńsk 2010.04.10 10:41”

Międzynarodowa Fundacja Kultury, Sztuki i Nauki IFCAS zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pod nazwą: „Smoleńsk 2010.04.10 10:41”. Konkurs ma zasięg międzynarodowy i skierowany jest do dzieci i młodzieży. Celem konkursu jest: upamiętnienie ofiar tragicznej katastrofy lotniczej, upowszechnianie wiedzy o katastrofie i jej ofiarach, niedopuszczenie do zapomnienia największej tragedii lotniczej.… czytaj więcej

13 marca 2018

List Minister Edukacji Narodowej w sprawie zdrowia i bezpieczeństwa dzieci

12 marca br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska skierowała list do dyrektorów szkół, nauczycieli oraz pracowników oświaty, w którym zaznaczyła konieczność przeciwdziałania zjawisku przeciążonych tornistrów. Minister edukacji podkreśliła, że zdrowie i bezpieczeństwo dzieci jest priorytetem. Załączniki List Minister Edukacji Narodowej Data: 2018‐​​03‐​​13, rozmiar: 670 KB… czytaj więcej

12 marca 2018

Adresy szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego z Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (łącznie z adresem e‐​mail)

Aby pobrać najnowszy wykaz szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego w formacie CSV (do wczytania w dowolnej aplikacji typu arkusz kalkulacyjny, np. Microsoft Excel, LibreOffice Calc, Google Sheets) należy: Kliknąć poniższy link „Generowanie wykazu szkół i placówek województwa świętokrzyskiego”. Na nowo otwartej stronie z listą wyników należy kliknąć link „Pobierz… czytaj więcej

12 marca 2018

Edukacja dla zdrowia – konferencja w Kielcach z udziałem szefowej MEN

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wzięła dziś, 12 marca br. udział w konferencji „Edukacja dla zdrowia”. Poniedziałkowe spotkanie to efekt podpisanej w styczniu br. przez szefową MEN i Głównego Inspektora Sanitarnego deklaracji o współpracy na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w szkołach.… czytaj więcej

12 marca 2018

Projekt „Akademia Metodyczna”

Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach serdecznie zapraszają nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli wychowania fizycznego w roku szkolnym 2017/​​2018 do aktywnego udziału w projekcie „Akademia Metodyczna”. Szczegółowe informacje: http://​www​.scdn​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​v​i​e​w​=​d​e​t​a​i​l​s​&​i​d​=​1​5​5​3​:​p​r​o​j​e​k​t​–​a​k​a​d​e​m​i​a​–​m​e​t​o​d​y​c​zna