Marzec 2018

16 marca 2018

X konkurs „Oddaj zużyty telefon komórkowy”

W nawiązaniu do międzynarodowej akcji „Dzień Ziemi 2018” firma Ekophone zaprasza po raz kolejny do aktywnego uczestnictwa w X edycji ogólnopolskiego konkursu „Oddaj zużyty telefon komórkowy”, skierowanego m. in. do szkół, w tym samorządów uczniowskich oraz przedszkoli. Celem Konkursu jest promocja zachowań i postaw proekologicznych polegających na zbieraniu zużytych telefonów… czytaj więcej

14 marca 2018

Zgłoszenia do przeglądu teatralnego „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna”

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach zapraszają do udziału w przeglądzie teatralnym pod hasłem „Tu Wszędzie jest moja Ojczyzna”. Przegląd ma charakter warsztatowy a jego celem jest budowanie świadomości narodowej, pogłębianie uczuć patriotycznych, integracja uczestników, wymiana doświadczeń oraz doskonalenie umiejętności teatralnych i podnoszenie poziomu… czytaj więcej

14 marca 2018

Wyniki etapu wojewódzkiego IX konkursu „Papież Słowianin”

Lp. imię nazwisko kod ucznia szkoła punktacja 1 Martyna Baran K 01 Publiczne Gimnazjum Samorządowe im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej 15 2 Julia Błajszczak K 02 Publiczne Gimnazjum Samorządowe im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej 31 3 Magdalena Koral K 03 Publiczne Gimnazjum Samorządowe im. Noblistów Polskich w Kazimierzy… czytaj więcej

14 marca 2018

VII Ogólnopolski Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej Kielce 2018

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach oraz Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ koło nr 32 w Kielcach zapraszają do udziału w VII Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej Kielce 2018. Konkurs ma na celu propagowanie i popularyzowanie pieśni i piosenek żołnierskich i patriotycznych, podtrzymywanie i upowszechnianie… czytaj więcej

14 marca 2018

II ogólnopolski konkurs literacki „Popisz się talentem”

Wydawnictwo Nowa Era zaprasza do udziału w drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu literackiego „Popisz się talentem”. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. Jego celem jest zachęcenie uczniów do rozwijania pasji literackich, stworzenie im możliwości artystycznej ekspresji i realizacja prawa dzieci do wyrażania siebie poprzez sztukę. Uczestnicy konkursu nie tylko mają… czytaj więcej

14 marca 2018

Konkurs plastyczny „Jesteśmy dumni z Polski – naszej Ojczyzny”

Instytut Pamięci Narodowej oddział w Gdańsku i Szkoła Podstawowa nr 25 w Elblągu zapraszają przedszkolaków do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Jesteśmy dumni z Polski – naszej Ojczyzny”. Konkurs odbywa się w ramach obchodów jubileuszowych, w związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Jego celem jest kształtowanie u dzieci… czytaj więcej

14 marca 2018

IV Wojewódzki Konkurs Ekonomiczny „Moje finanse – oszczędzam i inwestuję w swoją przyszłość”

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zbludowicach zaprasza od udziału IV Wojewódzkim Konkursie Ekonomicznym „Moje finanse – oszczędzam i inwestuję w swoją przyszłość”. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów z terenu województwa świętokrzyskiego. Jest on realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim… czytaj więcej

14 marca 2018

Dzień Matematyki – wizyta szefowej MEN w szkołach w Ćmińsku i Końskich

Z okazji Dnia Matematyki, który obchodzony jest 12 marca, Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska odwiedziła dwie szkoły w województwie świętokrzyskim, w których uczestniczyła w kółkach matematycznych. W Szkole Podstawowej z Oddziałami Gimnazjalnymi w Ćmińsku szefowa MEN wzięła udział w zajęciach matematyki z II klasą gimnazjum, przygotowanych przez Jolantę Korbę, nauczycielkę… czytaj więcej

13 marca 2018

Konkurs plastyczny „Smoleńsk 2010.04.10 10:41”

Międzynarodowa Fundacja Kultury, Sztuki i Nauki IFCAS zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pod nazwą: „Smoleńsk 2010.04.10 10:41”. Konkurs ma zasięg międzynarodowy i skierowany jest do dzieci i młodzieży. Celem konkursu jest: upamiętnienie ofiar tragicznej katastrofy lotniczej, upowszechnianie wiedzy o katastrofie i jej ofiarach, niedopuszczenie do zapomnienia największej tragedii lotniczej.… czytaj więcej

13 marca 2018

List Minister Edukacji Narodowej w sprawie zdrowia i bezpieczeństwa dzieci

12 marca br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska skierowała list do dyrektorów szkół, nauczycieli oraz pracowników oświaty, w którym zaznaczyła konieczność przeciwdziałania zjawisku przeciążonych tornistrów. Minister edukacji podkreśliła, że zdrowie i bezpieczeństwo dzieci jest priorytetem. Załączniki List Minister Edukacji Narodowej Data: 2018-03-13, rozmiar: 670 KB… czytaj więcej

12 marca 2018

Adresy szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego z Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (łącznie z adresem e-mail)

Aby pobrać najnowszy wykaz szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego w formacie CSV (do wczytania w dowolnej aplikacji typu arkusz kalkulacyjny, np. Microsoft Excel, LibreOffice Calc, Google Sheets) należy: Kliknąć poniższy link „Generowanie wykazu szkół i placówek województwa świętokrzyskiego”. Na nowo otwartej stronie z listą wyników należy kliknąć link „Pobierz… czytaj więcej

12 marca 2018

Edukacja dla zdrowia – konferencja w Kielcach z udziałem szefowej MEN

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wzięła dziś, 12 marca br. udział w konferencji „Edukacja dla zdrowia”. Poniedziałkowe spotkanie to efekt podpisanej w styczniu br. przez szefową MEN i Głównego Inspektora Sanitarnego deklaracji o współpracy na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w szkołach.… czytaj więcej

12 marca 2018

Projekt „Akademia Metodyczna”

Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach serdecznie zapraszają nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli wychowania fizycznego w roku szkolnym 2017/2018 do aktywnego udziału w projekcie „Akademia Metodyczna”. Szczegółowe informacje: http://www.scdn.pl/index.php?view=details&id=1553:projekt-akademia-metodyczna

9 marca 2018

„Aktywna tablica” – rządowy program na lata 2017-2019 – składanie wniosków na 2018 rok

Szanowni Państwo Przedstawiciele organów prowadzących szkoły Dyrektorzy szkół podstawowych w województwie świętokrzyskim Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie przypomina o terminach składania wniosków w ramach realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”. Zgodnie z § 8 pkt 1 ust.2 oraz § 9 pkt… czytaj więcej

9 marca 2018

Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia” w Kielcach – oferta na miesiąc marzec 2018

Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia” w Kielcach, Warszawska 5 tel. 696 826 381, przystanek.kielce@ipn.gov.pl  MARZEC 2018 WYDARZENIA OTWARTE  WYSTAWY  Marzec 1968 Ekspozycja przybliża genezę Marca 1968 r., którą można podzielić na cztery części: świat w drugiej połowie lat sześćdziesiątych, Polska w okresie rządów Władysława Gomułki, środowisko młodzieży działającej na Uniwersytecie Warszawskim oraz (w ogromnym… czytaj więcej

9 marca 2018

Nabór na trenerów-koordynatorów projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”

Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) realizuje projekt projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”, w ramach którego zostanie przygotowana kadra trenerów-koordynatorów wsparcia szkół realizujących działania w zakresie doradztwa zawodowego. Zachęcamy do uczestnictwa w projekcie. Warunkiem niezbędnym przy rekrutacji jest zatrudnienie LUB/ I zamieszkanie kandydata w powiecie, w którym będzie pełnił rolę trenera-koordynatora. W… czytaj więcej

9 marca 2018

Nowe SIO. Problem z przypisywaniem absolwentów szkoły podstawowej do oddziałów gimnazjalnych w tej samej szkole podstawowej

Centrum Informatyczne Edukacji informuje, że poprawka umożliwiająca przypisanie do oddziałów uczniów oddziałów gimnazjalnych, które zostały włączone do szkół podstawowych dla uczniów, którzy ukończyli naukę w tej szkole podstawowej, zostanie udostępniona w terminie późniejszym. Informacja o udostępnieniu tej funkcji będzie dostępna na stronie: https://cie.men.gov.pl/category/modernizacja-sio/aktualnosci/