Marzec 2018

23 marca 2018

Kryteria oceny pracy nauczyciela – projekt rozporządzenia skierowany do konsultacji

Szczegółowe kryteria i tryb dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym i zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowy zakres informacji zawartych w karcie oceny pracy, skład i sposób powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowy tryb postępowania odwoławczego – to najważniejsze kwestie zawarte projekcie rozporządzenia skierowanym do konsultacji publicznych. We wtorek 20 marca MEN skierowało… czytaj więcej

22 marca 2018

Potrzebni wolontariusze w ramach projektu „Wielkanoc bez Granic”

Instytut Myśli Schumana poszukuje wolontariuszy pragnących włączyć się w dzieło „Wielkanoc bez Granic”. Organizatorzy chcą w ten sposób pomóc cudzoziemcom studiującym lub pracującym w Polsce w lepszym poznaniu naszej polskiej kultury, tradycji i religii, poprzez zaproszenie ich do naszych polskich domów do stołu Wielkanocnego. Szczegółowe informacje na stronie internetowej www​.wielkanocbezgranic​.com.

22 marca 2018

Stare SIO. Wyjaśnienia dotyczące braku kwalifikacji nauczycieli typu oligofrenopedagogika, tyflopedagogika i surdopedagogika

Ze słownika S34, używanego do określenia kwalifikacji nauczycieli w tabeli N7, wykreślone zostały oligofrenopedagogika, tyflopedagogika i surdopedagogika. Ma to związek z likwidacją kolegiów nauczycielskich, w których mogli występować nauczyciele, posiadający kwalifikacje do prowadzenia zajęć z tego zakresu. Wiele osób pyta, w jaki sposób wykazać kwalifikacje nauczycieli,  którzy ukończyli oligofrenopedagogikę, tyflopedagogikę… czytaj więcej

22 marca 2018

Stare SIO. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczący liczby uczniów realizujących zindywidualizowaną ścieżkę rozwoju w tabeli U1

Od bieżącej edycji w starym SIO gromadzone są dane o liczbie uczniów realizujących zindywidualizowaną ścieżkę rozwoju (w tabeli U1, kol. 13 i 14). Wiele pytań dotyczy wykazywania obowiązków nauczycieli realizujących to zadanie. W tej edycji nie wyszczególniamy tych obowiązków, tzn. jeśli nauczyciel realizuje z uczniem zajęcia np. z języka polskiego… czytaj więcej

22 marca 2018

Stare SIO. Sprostowanie błędu w instrukcji merytorycznej dotyczącej tabeli DO1

W instrukcji przekazywania danych wg stanu na dzień 31 marca 2018 r. w przykładzie dotyczącym wiersza 30 w tabeli DO1 wkradł się błąd. Poprawne brzmienie ostatniego akapitu przed opisem wiersza 31 powinno wyglądać następująco: W październiku liczba uczniów objętych nauczaniem indywidualnym wynosiła 5/22=0,23. W okresie listopad – marzec 1 w… czytaj więcej

22 marca 2018

Dzień otwarty Punktów konsultacyjnych

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół, placówek Nauczyciele, Rodzice Uprzejmie informuję, że w dniu 27 marca 2018 r. w ramach realizacji „Wojewódzkiego projektu wsparcia szkół ogólnodostępnych w realizacji zadań związanych kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianiem edukacji włączającej” w szkołach i placówkach województwa świętokrzyskiego, w których funkcjonują Punkty konsultacyjne, zorganizowany… czytaj więcej

22 marca 2018

Promocja „Punktów konsultacyjnych” w czasie Giełdy szkół i uczelni wyższych

Panie, Panowie Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek w województwie świętokrzyskim Z inicjatywy Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w dniu 20 marca 2018 r. podczas Giełdy szkół i uczelni wyższych przeprowadzona została akcja promocyjna Punktów konsultacyjnych w województwie świętokrzyskim związanych z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianiem edukacji włączającej. Nauczyciele i… czytaj więcej

22 marca 2018

Stare SIO. Projektowane podwyżki dla nauczycieli, a spis na 31 marca 2018

W związku z pojawiającymi się dosyć powszechnie pytaniami o kwestię wykazywania w starym SIO na 31 marca 2018 projektowanych podwyżek dla nauczycieli uprzejmie wyjaśniam, że projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za… czytaj więcej

21 marca 2018

Wyniki III etapu konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów

Załączniki XVI Wojewódzki Konkurs z Języka Rosyjskiego – Wyniki III etap część pisemnna Data: 2018‐​​03‐​​02, rozmiar: 33 KB XVI Wojewódzki Konkurs z Języka Angielskiego – Wyniki III etapu część pisemna Data: 2018‐​​03‐​​06, rozmiar: 187 KB XVI Wojewódzki Konkurs z Języka Niemieckiego – Wyniki III etap część pisemna Data: 2018‐​​03‐​​06, rozmiar:… czytaj więcej

21 marca 2018

Materiały z konferencji „Edukacja dla zdrowia”

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele i Rodzice Nawiązując do konferencji „Edukacja dla zdrowia”, która miała miejsce w dniu 12 marca 2018 r. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim, przekazuję materiały pokonferencyjne, które pozwolą wrócić do zagadnień poruszanych podczas spotkania. Materiały będą dostępne na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach w zakładce: Szkoły i organy prowadzące… czytaj więcej

21 marca 2018

Wyniki wojewódzkiego etapu Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

Półfinał Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” organizowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Województwie świętokrzyskim wygrał Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego z Włoszczowy, w składzie: Wiktoria Borkowska, Katarzyna Lesiak i Paweł Stawowczyk. Opiekunem zespołu jest Grażyna Gawron.… czytaj więcej

20 marca 2018

Zamówienie publiczne „Zorganizowanie wypoczynku letniego dla czynnych pracowników oświaty województwa świętokrzyskiego w 2018 r.”

Załączniki Ogłoszenie nr 529120 Data: 2018‐​​03‐​​20, rozmiar: 31 KB 2018 SIWZ 2 WCZASY Data: 2018‐​​03‐​​20, rozmiar: 656 KB odpowiedź na zapytanie wykonawcy Data: 2018‐​​03‐​​27, rozmiar: 35 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2018‐​​03‐​​30, rozmiar: 79 KB Informacja o wynikach II postępowania 2018 Data: 2018‐​​04‐​​12, rozmiar: 15 KB Pobierz wszystkie pliki

20 marca 2018

XI edycja „Wojewódzkiego przeglądu małych form teatralnych”

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach ogłaszają XI edycję „Wojewódzkiego przeglądu małych form teatralnych” na realizację sztuki teatralnej dotyczącej propagowania zasad bezpiecznego zachowania się na drogach, promowania zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień i przemocy oraz ukazywania alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla uczniów szkół podstawowych… czytaj więcej

19 marca 2018

Porozumienie pomiędzy Kuratorium Oświaty w Kielcach, a Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach

19 marca zostało zawarte porozumienie pomiędzy Kuratorium Oświaty w Kielcach reprezentowanym przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Kazimierza Mądzika, a Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i  krwiolecznictwa w Kielcach, reprezentowanym przez Dyrektora Jerzego Stalmasińskiego.… czytaj więcej

19 marca 2018

Szkoły z sześciu województw otrzymają dostęp do szybkiego internetu

Blisko 4,7 tys. lokalizacji budynków oświatowych, czyli 92 proc. szkół z sześciu województw, objętych jest rozpisanym właśnie przez NASK przetargiem na transmisję danych. Zgodnie z założeniami rządowego programu 1,5 tys. lokalizacji zostanie podłączonych do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej już w 2018 roku.… czytaj więcej