Marzec 2018

23 marca 2018

Kryteria oceny pracy nauczyciela – projekt rozporządzenia skierowany do konsultacji

Szczegółowe kryteria i tryb dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym i zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowy zakres informacji zawartych w karcie oceny pracy, skład i sposób powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowy tryb postępowania odwoławczego – to najważniejsze kwestie zawarte projekcie rozporządzenia skierowanym do konsultacji publicznych. We wtorek 20 marca MEN skierowało… czytaj więcej

22 marca 2018

Potrzebni wolontariusze w ramach projektu „Wielkanoc bez Granic”

Instytut Myśli Schumana poszukuje wolontariuszy pragnących włączyć się w dzieło „Wielkanoc bez Granic”. Organizatorzy chcą w ten sposób pomóc cudzoziemcom studiującym lub pracującym w Polsce w lepszym poznaniu naszej polskiej kultury, tradycji i religii, poprzez zaproszenie ich do naszych polskich domów do stołu Wielkanocnego. Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.wielkanocbezgranic.com.

22 marca 2018

Dzień otwarty Punktów konsultacyjnych

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół, placówek Nauczyciele, Rodzice Uprzejmie informuję, że w dniu 27 marca 2018 r. w ramach realizacji „Wojewódzkiego projektu wsparcia szkół ogólnodostępnych w realizacji zadań związanych kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianiem edukacji włączającej” w szkołach i placówkach województwa świętokrzyskiego, w których funkcjonują Punkty konsultacyjne, zorganizowany… czytaj więcej

22 marca 2018

Promocja „Punktów konsultacyjnych” w czasie Giełdy szkół i uczelni wyższych

Panie, Panowie Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek w województwie świętokrzyskim Z inicjatywy Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w dniu 20 marca 2018 r. podczas Giełdy szkół i uczelni wyższych przeprowadzona została akcja promocyjna Punktów konsultacyjnych w województwie świętokrzyskim związanych z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianiem edukacji włączającej. Nauczyciele i… czytaj więcej

21 marca 2018

Wyniki III etapu konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów

Załączniki XVI Wojewódzki Konkurs z Języka Rosyjskiego – Wyniki III etap część pisemnna Data: 2018-03-02, rozmiar: 33 KB XVI Wojewódzki Konkurs z Języka Angielskiego – Wyniki III etapu część pisemna Data: 2018-03-06, rozmiar: 187 KB XVI Wojewódzki Konkurs z Języka Niemieckiego – Wyniki III etap część pisemna Data: 2018-03-06, rozmiar:… czytaj więcej

21 marca 2018

Materiały z konferencji „Edukacja dla zdrowia”

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele i Rodzice Nawiązując do konferencji „Edukacja dla zdrowia”, która miała miejsce w dniu 12 marca 2018 r. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim, przekazuję materiały pokonferencyjne, które pozwolą wrócić do zagadnień poruszanych podczas spotkania. Materiały będą dostępne na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach w zakładce: Szkoły i organy prowadzące… czytaj więcej

21 marca 2018

Wyniki wojewódzkiego etapu Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

Półfinał Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” organizowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Województwie świętokrzyskim wygrał Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego z Włoszczowy, w składzie: Wiktoria Borkowska, Katarzyna Lesiak i Paweł Stawowczyk. Opiekunem zespołu jest Grażyna Gawron.… czytaj więcej

20 marca 2018

Zamówienie publiczne „Zorganizowanie wypoczynku letniego dla czynnych pracowników oświaty województwa świętokrzyskiego w 2018 r.”

Załączniki Ogłoszenie nr 529120 Data: 2018-03-20, rozmiar: 31 KB 2018 SIWZ 2 WCZASY Data: 2018-03-20, rozmiar: 656 KB odpowiedź na zapytanie wykonawcy Data: 2018-03-27, rozmiar: 35 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2018-03-30, rozmiar: 79 KB Informacja o wynikach II postępowania 2018 Data: 2018-04-12, rozmiar: 15 KB Pobierz wszystkie pliki

20 marca 2018

XI edycja „Wojewódzkiego przeglądu małych form teatralnych”

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach ogłaszają XI edycję „Wojewódzkiego przeglądu małych form teatralnych” na realizację sztuki teatralnej dotyczącej propagowania zasad bezpiecznego zachowania się na drogach, promowania zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień i przemocy oraz ukazywania alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla uczniów szkół podstawowych… czytaj więcej

19 marca 2018

Porozumienie pomiędzy Kuratorium Oświaty w Kielcach, a Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach

19 marca zostało zawarte porozumienie pomiędzy Kuratorium Oświaty w Kielcach reprezentowanym przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Kazimierza Mądzika, a Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i  krwiolecznictwa w Kielcach, reprezentowanym przez Dyrektora Jerzego Stalmasińskiego.… czytaj więcej

19 marca 2018

Szkoły z sześciu województw otrzymają dostęp do szybkiego internetu

Blisko 4,7 tys. lokalizacji budynków oświatowych, czyli 92 proc. szkół z sześciu województw, objętych jest rozpisanym właśnie przez NASK przetargiem na transmisję danych. Zgodnie z założeniami rządowego programu 1,5 tys. lokalizacji zostanie podłączonych do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej już w 2018 roku.… czytaj więcej

16 marca 2018

„Młodzieżowa Rada 2018” – konkurs Ministra Edukacji Narodowej

Zachęcamy do udziału w konkursie „Młodzieżowa Rada 2018” organizowanym przez MEN z inicjatywy Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Projekt skierowany jest do działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu terytorialnego oraz młodzieżowych rad dzielnic. Zapraszamy młodzieżowe rady do pokazania swojej aktywności. Chcemy poznać… czytaj więcej

16 marca 2018

Projekt naukowo-badawczy „Młodzicyfrowi.pl”

Fundacja „Dbam o Mój Z@sięg” z siedzibą w Gdańsku serdecznie zaprasza wszystkie szkoły do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie naukowo-badawczym pt. „Młodzicyfrowi.pl”. Projekt stanowi kontynuację badań prowadzonych w latach 2015-2016, które dotyczyły problemu nałogowego korzystania ze smartfonów przez młodzież szkolną w Polsce. Do udziału w projekcie pt. „Młodzicyfrowi.pl” może przystąpić… czytaj więcej

16 marca 2018

IV Konkurs „Tu Powstała Polska – Tu wygrała Polska. Stulecie Powstania Wielkopolskiego”

Starostwo Powiatowe oraz Centrum Kultury „Scena to dziwna” w Gnieźnie organizują ogólnopolski konkurs dla dzieci z klas V–VII szkół podstawowych. Hasłem tegorocznej edycji konkursu jest „Tu Powstała Polska – Tu wygrała Polska. Stulecie Powstania Wielkopolskiego”. Zadaniem w konkursie jest przygotowanie i nagranie stusekundowego spotu dotyczącego Powstania Wielkopolskiego. Powstanie Wielkopolskie spowodowało… czytaj więcej

16 marca 2018

 VI konkurs „Wędrówki Przez Chiny” 

Instytut Konfucjusza już po raz szósty organizuje konkurs dla uczniów klasy VII szkół podstawowych oraz II i III gimnazjum (rocznik 2004–2006), który ma na celu rozwijanie zainteresowania geografią i kulturą Chin wśród gimnazjalistów. Jednocześnie chcemy pobudzić wyobraźnię młodych ludzi chińską kulturą i tradycjami. W etapie pierwszym uczniowie mają za zadanie… czytaj więcej