23 marca, 2018

23 marca 2018

Ogólnopolski Konkurs Wzrostu Kryształów dla Młodzieży Szkolnej

Celem konkursu jest: zainteresowanie uczniów niezwykłym pięknem świata kryształów; popularyzacja wśród środowisk szkolnych wiedzy na temat wzrostu kryształów i krystalografii oraz pokazanie wkładu tych dziedzin w rozwój nauki i techniki; uświadomienie szerokiemu gronu odbiorców ważnej roli, jaką spełnia krystalografia w fizyce, chemii, biologii, medycynie i farmacji, naukach o żywności, ekologii,… czytaj więcej

23 marca 2018

„Chłopcy z Placu Broni” z Teatru Pinokio w Łodzi w Internetowym Teatrze TVP dla szkół

Telewizja Polska S.A. serdecznie zaprasza do obejrzenia spektaklu „Chłopcy z Placu Broni” z Teatru Pinokio w Łodzi. Oprócz zgromadzonej w teatrze widowni, to wyjątkowe przedstawienie w wykonaniu łódzkich aktorów, zobaczą  na żywo uczniowie w wielu szkołach w całej Polsce. Będzie to możliwe dzięki realizowanemu przez Telewizję Polską projektowi „Internetowy Teatr… czytaj więcej

23 marca 2018

Szkolenie dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek województwa świętokrzyskiego 2017/2018

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim, którzy objęli stanowisko z dniem 1 września 2017, serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego. Spotkanie odbędzie się 5 kwietnia 2018 r. o godzinie 10.00 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach,… czytaj więcej

23 marca 2018

Zaproszenie do udziału w projekcie „Tworzenie programów nauczania”

W ramach projektu „Tworzenie programów nauczania” Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w zamówieniu publicznym na opracowanie autorskich koncepcji programów nauczania w zakresie następujących przedmiotów: wychowanie przedszkolne edukacja wczesnoszkolna szkoła podstawowa liceum/technikum zakres podstawowy liceum/technikum zakres rozszerzony. szkoła branżowa I stopnia szkoła branżowa II stopnia Dodatkowe informacje: Pismo ORE Strona… czytaj więcej

23 marca 2018

Stopnie awansu zawodowego nauczycieli – projekt rozporządzenia został skierowany do konsultacji

Sposób odbywania stażu, rodzaj dokumentacji w postępowaniu kwalifikacyjnym lub egzaminacyjnym, zakresu wymagań do uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego, tryb działania komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych – to najważniejsze regulacje zawarte w projekcie rozporządzenia MEN skierowanego do konsultacji publicznych. We wtorek 20 marca MEN skierowało do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt… czytaj więcej

23 marca 2018

Kryteria oceny pracy nauczyciela – projekt rozporządzenia skierowany do konsultacji

Szczegółowe kryteria i tryb dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym i zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowy zakres informacji zawartych w karcie oceny pracy, skład i sposób powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowy tryb postępowania odwoławczego – to najważniejsze kwestie zawarte projekcie rozporządzenia skierowanym do konsultacji publicznych. We wtorek 20 marca MEN skierowało… czytaj więcej