15 lutego, 2018

15 lutego 2018

Lista osób zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego IX Ogólnopolskiego Konkursu Tematycznego „Papież Słowianin”

Wojewódzka Komisja Konkursu Papież Słowianin zakwalifikowała do II etapu Konkursu 18 uczniów. Przypominamy, iż etap wojewódzki zgodnie z Regulaminem Konkursu zaplanowano na  dzień 06 marca 2018 (wtorek), godzina 12:00 w Publicznym Gimnazjum Samorządowym im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej, ul. Szkolna 22. Na etapie wojewódzkim uczeń rozwiązuje test obejmujący wiedzę… czytaj więcej

15 lutego 2018

Konkurs na wyłonienie Regionalnych Punktów Informacyjnych programu Erasmus+

Regionalne Punkty Informacyjne (RPI) powołane zostały z inicjatywy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Ich funkcjonowanie obejmie okres od marca 2018 r. do końca 2020 r. Finalnie powstanie 16 punktów – po jednym w każdym województwie. W konkursie na RPI mogą wziąć udział organizacje/instytucje posiadające kadrę doświadczoną… czytaj więcej

15 lutego 2018

XIX Ogólnopolski Turniej Jednego Wiersza „I Ty możesz zostać poetą”

Miejski Dom Kultury „Koszutka” w Katowicach zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w XIX Ogólnopolskim Turnieju Jednego Wiersza. Konkurs  jest adresowany do osób, które ukończyły przynajmniej 16 lat życia. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie jednego wiersza o dowolnej tematyce, w trzech egzemplarzach maszynopisu. Prace nie mogą być wcześniej nagradzane lub publikowane.… czytaj więcej

15 lutego 2018

Program stypendialny „Marzenie o Nauce”

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC rozpoczęła rekrutację do kolejnej edycji programu stypendialnego „Marzenie o Nauce”. Wnioskiem zgłoszeniowym I fazy rekrutacji jest wyłącznie formularz online wysłany przez kandydata w terminie do 31 marca 2018 roku za pośrednictwem strony: http://www.efc.edu.pl/pl/programy/mon/formularz. Program stypendialny „Marzenie o Nauce” polega na finansowaniu utalentowanym uczniom… czytaj więcej

15 lutego 2018

Olimpiada Bankowo-Finansowa

Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach wraz z Narodowym Bankiem Polskim zaprasza do udziału w Olimpiadzie Bankowo-Finansowej. Celem Olimpiady jest rozbudzenie w młodzieży zainteresowań z obszaru edukacji ekonomicznej, poszerzenie dostępu do informacji z zakresu „Świata pieniądza” poprzez wykorzystanie platformy e-learningowej stworzonej na potrzeby Olimpiady. Olimpiada składa się z trzech etapów. Pierwszy… czytaj więcej

15 lutego 2018

Komunikat w sprawie analizy naliczonej dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w podziale na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Starostowie Powiatów Uprzejmie informuję, że stosownie do § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z… czytaj więcej