Styczeń 3, 2018

3 stycznia 2018

II etap Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887–1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej.”

II etap Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 – 1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej”.… czytaj więcej

3 stycznia 2018

Nowe akty prawne, które wchodzą w życie od 1 stycznia 2018 r. – informacja MEN

Dwa nowe zawody w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego, jednolite zasady zdawania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, nowe zasady naliczania i rozliczania dotacji celowej na wychowanie przedszkolne, sposób podziału subwencji oświatowej czy zmiany w organizowaniu innych form wychowania przedszkolnego, a także w zakresie wymagań przeciwpożarowych dla oddziałów przedszkolnych – to najważniejsze elementy… czytaj więcej

3 stycznia 2018

Nauczyciel – Innowator” – nagrodzeni w konkursie MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej wybrało najlepszych nauczycieli – laureatów konkursu pt. „Nauczyciel‐​​Innowator”. Oficjalne wręczenie nagród nastąpi w lutym. Wyróżnieni w konkursie to ci przedstawiciele kadry pedagogicznej, którzy przygotowali najlepszy scenariusz zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz pomocy dydaktycznych określonych w rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno‐​​komunikacyjnych… czytaj więcej