Grudzień 1, 2017

1 grudnia 2017

Finał konkursu historycznego „Józef Piłsudski – w sto pięćdziesiątą rocznicę urodzin”

4  grudnia 2017 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbędzie się rozstrzygnięcie konkursu historycznego, poświęconego Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Organizatorem przedsięwzięcia jest Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach, Ośrodek Myśli Patriotycznej  i Obywatelskiej w Kielcach, a także VII Liceum Ogólnokształcące im. J. Piłsudskiego w Kielcach. Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent… czytaj więcej

1 grudnia 2017

Portal historyczny „Czas Bohaterów” – konkurs „Fraszka na Niepodległość”

Towarzystwo Projektów Edukacyjnych w ramach projektu realizowanego we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej przygotowuje portal historyczny www​.czasbohaterow​.pl adresowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych, którego celem jest atrakcyjne przedstawienie udziału czyny zbrojnego w historii Polski.… czytaj więcej

1 grudnia 2017

Szkolenia z zakresu usuwania azbestu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach realizuje projekt pn. „Szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest dla uczniów szkół średnich/​​ponadgimnazjalnych/​​technicznych, kształcących w zawodach związanych z budownictwem” dofinansowany przez Ministerstwo Rozwoju ze środków „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009–2032”.… czytaj więcej