Wrzesień 12, 2017

12 września 2017

Zaproszenie do przystąpienia do Świętokrzyskiej Sieci Szkół

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół i placówek Serdecznie zapraszam szkoły i placówki, które aktywnie i twórczo zaangażowane są w działania z zakresu edukacji i promocji zdrowia do podjęcia współpracy w ramach świętokrzyskiej sieci szkół promujących zdrowie i ubieganie się o uzyskanie wojewódzkiego certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie. Koncepcja i strategia tworzenia SzPZ… czytaj więcej

12 września 2017

Stare SIO. Komunikat w sprawie „oddziałów szkoły innego typu”, w tym oddziałów gimnazjum w szkole podstawowej

W aplikacji SIO na 10 września 2017 r. dodanie „oddziałów szkoły innego typu” następuje przez zaznaczenie nazwy szkoły w drzewku po lewej stronie ekranu, kliknięcie prawym klawiszem myszy i wybranie opcji „dodaj oddziały”. W przypadku tworzenia nowego pliku istnienie  „oddziałów szkoły innego typu” należy zaznaczyć w tablicy „identyfikacja typu”.

12 września 2017

Informacja dla szkół biorących udział w przedsięwzięciu profilaktyczno‐​edukacyjnym „Kochane Pierwszaki”

Podczas uroczystości Kochane Pierwszaki dzieci posiadające zgodę rodziców (załącznik nr 2) w ramach akcji „Ratujmy dzieciom wzrok” będą mogły skorzystać z usług Salonu Optycznego KLANK OPTYK www​.klank​.optyk​.pl i dokonać bezpłatnego badania wzroku. Do pobrania: załącznik nr 2  

12 września 2017

Komunikat w sprawie uroczystych obchodów Dnia Edukacji Narodowej

Panie, Panowie Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie, Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych, Nauczyciele w województwie świętokrzyskim Świętokrzyski Kurator Oświaty informuje, że uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej odbędą się 13 października 2017 r., o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej „Okrąglak” Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, aleja IX Wieków Kielc 3.… czytaj więcej

12 września 2017

Konkurs „Z programowaniem za pan brat”

Programowanie, nauka, proces, projekt – to kilka wybranych słów‐​​kluczy naszego konkursu. Wszystkich nauczycieli szkół podstawowych (klasy 1–7), zainteresowanych problematyką nauki programowania i wykorzystywania programowania w nauczaniu w ramach realizacji nowej podstawy programowej, zapraszamy do udziału w konkursie „Z programowaniem za pan brat”. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.… czytaj więcej

12 września 2017

Podejmowanie tzw. uchwał deklaratoryjnych w 2017 roku

Zgodnie z art. 117 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949) z dniem 1 września 2017 r.: Każda dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa obejmująca klasy I–VI staje się ośmioletnią szkołą podstawową obejmującą klasy I–VIII. Dotychczasowa… czytaj więcej

12 września 2017

Konferencja prasowa „Funkcjonowanie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach z rówieśnikami”

Funkcjonowanie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach z rówieśnikami to główna tematyka konferencji prasowej z udziałem Wicewojewody Świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Kazimierza Mądzika.  Ministerstwo Edukacji Narodowej zadbało o edukację dzieci i uczniów z różnymi potrzebami. Zasadniczym celem wprowadzanych zmian było włączenie ucznia do grupy rówieśniczej. Uczeń niepełnosprawny,… czytaj więcej