Wrzesień 9, 2017

9 września 2017

Konkurs na stanowiska kierownicze w Szkołach Europejskich

Minister Edukacji Narodowej poszukuje kandydatów na stanowiska: zastępcy dyrektora do spraw szkoły podstawowej i przedszkola w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I) kierownika Wydziału Matury Europejskiej w Biurze Sekretarza Generalnego Szczegółowe warunki konkursu znajdują się na stronie: https://​men​.gov​.pl/​w​s​p​o​l​p​r​a​c​a​–​m​i​e​d​z​y​n​a​r​o​d​o​w​a​/​o​s​w​i​a​t​a​–​p​o​l​s​k​a​–​z​a​–​g​r​a​n​i​c​a​/​k​o​n​k​u​r​s​–​n​a​–​s​t​a​n​o​w​i​s​k​a​–​w​–​s​z​k​o​l​a​c​h​–​e​u​r​o​p​e​j​s​k​i​c​h​.​h​tml

9 września 2017

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”

W ramach działalności informacyjno‐​​edukacyjnej na rzecz upowszechnienia wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności wśród uczniów i nauczycieli, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych od 2009 roku realizuje Ogólnopolski Program Edukacyjny „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”. Dotychczasowe edycje… czytaj więcej

9 września 2017

Terminarz Olimpiady Języka Niemieckiego na rok szkolny 2017/​2018

Podstawowym celem Olimpiady Języka Niemieckiego jest zainteresowanie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych językiem niemieckim, wartościami kulturowymi niemieckiego obszaru językowego oraz poznanie kultury, literatury krajów niemieckiego obszaru językowego. Pogłębienie wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego ma służyć utrwaleniu pokojowego współistnienia pomiędzy narodami naszego kontynentu, lepszemu zrozumieniu odmiennych wartości kulturowych, wyjaśnieniu ich rozwoju i… czytaj więcej

9 września 2017

Konkurs „Niepodległa. Tradycja i współczesność”

Muzeum Niepodległości w Warszawie ogłasza kolejną edycję konkursu „Niepodległa. Tradycja i współczesność” na rok szkolny 2017/​​2018 Cele konkursu: Zapoznanie z problematyką odzyskania i obrony przez Polskę niepodległego bytu. Przybliżenie postaci zaangażowanych w walkę o wolność kraju w XIX i XX wieku. Kształtowanie patriotyzmu w nawiązaniu do tradycji niepodległościowych narodu polskiego.… czytaj więcej

9 września 2017

Fundacja „Rodzice Szkole” o prawach i obowiązkach rad rodziców

Fundacja „Rodzice Szkole” przekazuje podstawowe informacje prawach i obowiązkach rad rodziców. W załączeniu list Fundacji „Rodzice Szkole” oraz elektroniczna wersja „Folderu dla rodziców”. Załączniki List Fundacji „Rodzice Szkole” Data: 2017‐​​09‐​​09, rozmiar: 154 KB Folder „Rodzice w szkole” Data: 2017‐​​09‐​​09, rozmiar: 876 KB Pobierz wszystkie pliki

9 września 2017

Międzynarodowy Konkurs Artystyczny im. Włodzimierza Pietrzaka

Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana w Turku serdecznie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w Międzynarodowym Konkursie Artystycznym im. Włodzimierza Pietrzaka pt. Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem. Konkurs podzielony jest na trzy edycje artystyczne: recytatorską (recytacja wierszy Włodzimierza Pietrzaka), fotograficzną i plastyczną. Celem konkursu jest motywowanie dzieci i młodzieży do… czytaj więcej

9 września 2017

Komunikat Policji w sprawie ubiegania się o kartę rowerową

W związku z wątpliwościami oraz pytaniami dotyczącymi sprawdzenia niezbędnych umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową, Komenda Wojewódzka Policji przypomina Dyrektorom Szkół z woj. świętokrzyskiego o obowiązującym akcie prawnym tj. ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, która weszła w życie z dniem 19 stycznia 2013 r.… czytaj więcej

9 września 2017

Druga edycja Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny zaprasza do udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Motywem przewodnim drugiej edycji jest „Kino wartości”. Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej to jedyna tego typu inicjatywa w kraju, przeznaczona dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Oprócz tematów stricte filmoznawczych… czytaj więcej

9 września 2017

Bezpłatne szkolenie dla nauczycieli „Jak uczyć o energii jądrowej”

Ministerstwo Energii oraz Wydziały Biologii i Chemii Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zapraszają nauczycieli biologii, chemii, fizyki, geografii, przyrody i wychowania do bezpieczeństwa oraz doradców metodycznych pracujących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym energetyki jądrowej. Całodniowe szkolenie jest bezpłatne, a organizatorzy zapewniają przerwę obiadową i przerwy kawowe. Szkolenia odbędą się w Centrum Nauk… czytaj więcej

9 września 2017

Ogólnopolski konkurs literacki i plastyczny „Być dobrym jak chleb” – święty Mikołaj i święty brat Albert w oczach dzieci i młodzieży

Organizatorzy konkursów: Społeczność Szkoły Podstawowej nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie we współpracy z parafią pod św. Mikołaja w Lublinie, Wydziałem ds. Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie, Wydziałem Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Lublinie oraz Młodzieżowcem Domem Kultury nr 2… czytaj więcej