Wrzesień 6, 2017

6 września 2017

Stare SIO. Komunikat w sprawie tworzenia struktury oraz importu danych

W związku z przekształceniami szkół i tworzeniem pliku starego sio wg stanu na 10 i 30 września zwracam uwagę no konieczność rozdzielenia dwóch spraw: 1) tworzenia nowej struktury szkół w związku z reformą 2) importu danych ze starego pliku. Jeśli chodzi o punkt pierwszy to najbezpieczniej i najprościej jest stworzyć… czytaj więcej

6 września 2017

Stare SIO. Komunikat w sprawie importu danych nauczycieli w zakresie kwalifikacji

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 1 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017. 1575), zmieniającego w zasadniczy sposób opis typów szkół, w których nauczyciel może uczyć,… czytaj więcej

6 września 2017

II Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”

Państwowa Komisja Wyborcza wraz z Krajowym Biurem Wyborczym organizuje II edycję Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” poświęconego wyborom samorządowym. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego – w szczególności dotyczącego wyborów samorządowych, propagowanie idei udziału w tych wyborach… czytaj więcej

6 września 2017

Programy szkolenia w lekkoatletyce dla dzieci i młodzieży szkolnej

Polski Związek Lekkiej Atletyki informuje o opublikowaniu strony, na której znajdują się programy szkolenia dla oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego: http://​www​.pzla​.pl/​z​w​i​a​z​e​k​.​p​h​p​?​_​a​=​1​&​k​a​t​_​i​d​=​220

6 września 2017

II edycja świętokrzyskich programów stypendialnych

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego we wrześniu br. rozpocznie realizacje II edycji projektów stypendialnych, tj. Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów gimnazjów /​​ liceów ogólnokształcących oraz Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020. Wszelkie informacje… czytaj więcej