Sierpień 8, 2017

8 sierpnia 2017

Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzenia romskiego 2017

Do ubiegania się o stypendium motywacyjne uprawnione są osoby pochodzenia romskiego – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Stypendium motywacyjne może być przyznane uczniowi nie wcześniej, niż po ukończeniu pierwszej klasy w szkole ponadgimnazjalnej. Może być również przyznane osobie, która w roku szkolnym 2016/2017 ukończyła naukę w szkole ponadgimnazjalnej. Stypendia motywacyjne będą przyznane… czytaj więcej