19 lutego 2018

WAŻNE! WERYFIKACJA! Monitorowanie organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół ogólnodostępnych oraz monitorowania zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na strzelnicach funkcjonujących w szkołach

Dyrektorzy szkół i placówek z terenu województwa świętokrzyskiego, w związku z sygnałami dotyczącymi arkuszy monitorowania zwracam się do Państwa z prośba o dokonanie weryfikacji ich wypełnienia (link do komunikatu z wykazem szkół/placówek). W załącznikach znajdują się wykazy szkół/placówek podlegających monitorowaniu (szkoły, które wypełniły arkusze zaznaczone są kolorem żółtym). W przypadku… czytaj więcej

19 lutego 2018

PILNE! Monitorowanie organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół ogólnodostępnych oraz monitorowania zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na strzelnicach funkcjonujących w szkołach

Dyrektorzy szkół i placówek z terenu województwa świętokrzyskiego, przypominam, że dobiegł końca termin wypełniania arkuszy monitorowania na platformie SEO (31 stycznia 2018). Z przykrością informuję, że nie wszyscy dyrektorzy wypełnili arkusze monitorowania. W związku z tym zobowiązuję Dyrektorów szkół i placówek do wypełnienia arkuszy do 16 lutego 2018 r. W… czytaj więcej

19 lutego 2018

Nabór na trenerów-koordynatorów projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”

Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) realizuje projekt „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”, w ramach którego zostanie przygotowana kadra trenerów-koordynatorów wsparcia szkół realizujących działania w zakresie doradztwa zawodowego.… czytaj więcej

16 lutego 2018

List Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie bezpiecznych ferii

Dyrektorzy szkół i placówek, Nauczyciele i Wychowawcy, Organizatorzy zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży, Rodzice i Opiekunowie, Uczniowie i Wychowankowie w województwie świętokrzyskim Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie Niebawem rozpoczną się w naszym województwie ferie zimowe. Będą trwały od 12 do 23 lutego. Z tej okazji życzę wszystkim sprzyjającej aury oraz bezpiecznego… czytaj więcej

14 lutego 2018

Nowe SIO. Obowiązek aktualizacji danych teleadresowych (telefon, e-mail, faks, adres strony www) przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2011  r. nr 139 poz. 814 z późn. zm.) w przypadku zmiany: numeru telefonu, numeru faksu, adresu poczty elektronicznej (e-mail), strony internetowej szkoły lub placówki… czytaj więcej

8 lutego 2018

Pomoc dla użytkowników platformy SEO

Odzyskiwanie hasła (samodzielne): Kliknij tutaj, jeśli nie pamiętasz hasła do platformy Odzyskiwanie nazwy użytkownika i hasła, pomoc techniczna dla użytkowników oraz informacja merytoryczna nt. platformy SEO dostępne są pod adresem: http://ticket.npseo.pl:4200/ticket/public Administrator platformy SEO: OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI, Wydział Nadzoru Pedagogicznego, tel. (22) 345 37 00.

6 lutego 2018

Oferta zawodów w szkołach województwa świętokrzyskiego na rok szkolny 2018/2019

Kuratorium Oświaty w Kielcach publikuje bazę danych zawierającą wykaz zawodów wraz z danymi teleadresowymi szkół, na które będzie organizowany nabór na rok szkolny 2018/2019 przez technika i branżowe szkoły I stopnia z terenu województwa świętokrzyskiego: Oferta zawodów na rok szkolny 2018/2019 w województwie świętokrzyskim Powyższa baza powstała na podstawie informacji… czytaj więcej

9 stycznia 2018

Komunikat dotyczący składania wniosków o nadanie tytułu Honorowego Profesora Oświaty 2018

Świętokrzyski Kurator Oświaty informuje zainteresowanych nauczycieli, iż wnioski o nadanie tytułu Honorowego Profesora Oświaty należy składać do dnia 28 lutego 2018 roku w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Kielcach: 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 w dwóch egzemplarzach – w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na adres: norbert.krzystanek@kuratorium.kielce.pl.… czytaj więcej

19 lutego 2018

Bezpłatne szkolenie dla nauczycieli: Zaburzenia odżywiania – objawy, skuteczna pomoc

Szanowni  Państwo Nauczyciele szkół i placówek  oświatowych w woj. świętokrzyskim Kuratorium Oświaty wspólnie z Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach organizuje bezpłatne szkolenie dla nauczycieli i pracowników placówek oświatowych Zaburzenia odżywiania – objawy, skuteczna pomoc.   Szkolenie odbędzie się w dniu 20 marca 2018 r. w godz. 9.00-13.00 w Świętokrzyskim… czytaj więcej

19 lutego 2018

Bezpłatne szkolenie dla nauczycieli: Zachowania ryzykowne wśród dzieci i młodzieży – samobójstwa

Szanowni  Państwo Nauczyciele szkół i placówek  oświatowych w woj. świętokrzyskim Kuratorium Oświaty wspólnie z Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach organizuje bezpłatne szkolenie dla nauczycieli i pracowników placówek oświatowych Zachowania ryzykowne wśród dzieci i młodzieży  – samobójstwa. Szkolenie odbędzie się w dniu 5 marca 2018 r. w godz. 13.00-18.00… czytaj więcej

19 lutego 2018

List Minister Edukacji Narodowej do dyrektorów i nauczycieli

16 lutego br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska skierowała list do dyrektorów, nauczycieli, w którym przedstawiała ostatnie zmiany dotyczące statusu zawodowego nauczycieli. Szefowa MEN poinformowała także o projektach edukacyjnych przygotowanych przez ministerstwo, m.in. o „Aktywnej tablicy”, programie „Laboratorium” oraz Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.… czytaj więcej

16 lutego 2018

Konkurs „Czyste środowisko – czyste powietrze”

Sławęcińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych zaprasza do udziału w konkursie „Czyste środowisko – czyste powietrze” w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjnej pod hasłem „Niewłaściwa ochrona przeciwpożarowa i jej wpływ na środowisko oraz czyste powietrze”. Podstawowym celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy i kompetencji w zakresie zanieczyszczeń powietrza, smogu i zachowań prozdrowotnych. Konkurs jest… czytaj więcej

15 lutego 2018

Lista osób zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego IX Ogólnopolskiego Konkursu Tematycznego „Papież Słowianin”

Wojewódzka Komisja Konkursu Papież Słowianin zakwalifikowała do II etapu Konkursu 18 uczniów. Przypominamy, iż etap wojewódzki zgodnie z Regulaminem Konkursu zaplanowano na  dzień 06 marca 2018 (wtorek), godzina 12:00 w Publicznym Gimnazjum Samorządowym im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej, ul. Szkolna 22. Na etapie wojewódzkim uczeń rozwiązuje test obejmujący wiedzę… czytaj więcej

15 lutego 2018

Konkurs na wyłonienie Regionalnych Punktów Informacyjnych programu Erasmus+

Regionalne Punkty Informacyjne (RPI) powołane zostały z inicjatywy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Ich funkcjonowanie obejmie okres od marca 2018 r. do końca 2020 r. Finalnie powstanie 16 punktów – po jednym w każdym województwie. W konkursie na RPI mogą wziąć udział organizacje/instytucje posiadające kadrę doświadczoną… czytaj więcej

15 lutego 2018

XIX Ogólnopolski Turniej Jednego Wiersza „I Ty możesz zostać poetą”

Miejski Dom Kultury „Koszutka” w Katowicach zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w XIX Ogólnopolskim Turnieju Jednego Wiersza. Konkurs  jest adresowany do osób, które ukończyły przynajmniej 16 lat życia. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie jednego wiersza o dowolnej tematyce, w trzech egzemplarzach maszynopisu. Prace nie mogą być wcześniej nagradzane lub publikowane.… czytaj więcej

15 lutego 2018

Program stypendialny „Marzenie o Nauce”

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC rozpoczęła rekrutację do kolejnej edycji programu stypendialnego „Marzenie o Nauce”. Wnioskiem zgłoszeniowym I fazy rekrutacji jest wyłącznie formularz online wysłany przez kandydata w terminie do 31 marca 2018 roku za pośrednictwem strony: http://www.efc.edu.pl/pl/programy/mon/formularz. Program stypendialny „Marzenie o Nauce” polega na finansowaniu utalentowanym uczniom… czytaj więcej

15 lutego 2018

Olimpiada Bankowo-Finansowa

Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach wraz z Narodowym Bankiem Polskim zaprasza do udziału w Olimpiadzie Bankowo-Finansowej. Celem Olimpiady jest rozbudzenie w młodzieży zainteresowań z obszaru edukacji ekonomicznej, poszerzenie dostępu do informacji z zakresu „Świata pieniądza” poprzez wykorzystanie platformy e-learningowej stworzonej na potrzeby Olimpiady. Olimpiada składa się z trzech etapów. Pierwszy… czytaj więcej

15 lutego 2018

Komunikat w sprawie analizy naliczonej dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w podziale na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Starostowie Powiatów Uprzejmie informuję, że stosownie do § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z… czytaj więcej