8 grudnia 2017

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół, Rodzice, Stypendyści Prezesa Rady Ministrów w województwie świętokrzyskim Świętokrzyski Kurator Oświaty ma zaszczyt zaprosić na uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa  Rady Ministrów, które odbędzie się 15 grudnia 2017 roku o godzinie 13.00 w budynku B (okrąglak) sala nr 12, Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

6 grudnia 2017

Stypendyści ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2016/2017

Miło mi poinformować, że decyzją Ministra Edukacji Narodowej  za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2016/2017  z województwa świętokrzyskiego zostało wyróżnionych  stypendiami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania  7 uczniów. Bardzo serdecznie gratuluję stypendystom i życzę dalszych sukcesów. Jednocześnie informuję, że  uroczyste wręczenie  dyplomów stypendystom nastąpi w terminie późniejszym.… czytaj więcej

4 grudnia 2017

Cykl seminariów informacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego

  Panie, Panowie Dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów, Nauczyciele, Szkolni Doradcy Zawodowi Szanowni Państwo, Świętokrzyski Kurator Oświaty serdecznie zaprasza do udziału w cyklu Seminariów informacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego. Celem zainicjowanego przedsięwzięcia jest popularyzowanie stanu i jakości kształcenia zawodowego w województwie świętokrzyskim m.in. poprzez profesjonalne i efektywne poradnictwo edukacyjno-zawodowe. W programie… czytaj więcej

30 listopada 2017

Konkurs MEN „Nauczyciel – Innowator”

Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkurs „NAUCZYCIEL – INNOWATOR”, skierowany do nauczycieli publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, nauczycieli szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej oraz nauczycieli publicznych szkół podstawowych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości. Celem Konkursu jest wyłonienie laureatów — nauczycieli, którzy przygotują najlepszy… czytaj więcej

28 listopada 2017

Kontynuacja akcji Ratujmy Dzieciom Wzrok

Szanowni Państwo W ramach programu profilaktyki i korekcji wzroku „Ratujmy Wzrok Dzieciom”, który ma na celu krzewienie profilaktyki w zakresie widzenia oraz zapewnienie dzieciom prawidłowej korekcji wzroku w dniach 27.11.2017r. – 08.12.2017r. w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 11 im. Bohaterów Warszawy w Kielcach wszyscy uczniowie zostaną bezpłatnie przebadani przez specjalistów… czytaj więcej

27 listopada 2017

„Akademia Metodyczna” dla nauczycieli z powiatu włoszczowskiego i południowo-zachodniej części powiatu koneckiego

Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach serdecznie zapraszają nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli wychowania fizycznego w roku szkolnym 2017/2018 do aktywnego udziału w projekcie Akademia Metodyczna.… czytaj więcej

10 listopada 2017

Monitorowanie organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół ogólnodostępnych

Dyrektorzy szkół i placówek ogólnodostępnych z terenu województwa świętokrzyskiego, zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 prowadzone będzie monitorowanie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do niniejszego komunikatu. Ze względu na konieczność zbadania jak… czytaj więcej

2 listopada 2017

Komunikat w sprawie zgłoszeń konkursów wpisywanych na świadectwie

Organizatorzy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych działający na terenie szkół województwa świętokrzyskiego oraz Dyrektorzy szkół Zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 i 949) oraz art. 20 m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty… czytaj więcej

13 grudnia 2017

Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa świętokrzyskiego Instytut Badań Edukacyjnych – na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej – przystępuje do realizacji siódmej edycji Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (Programme for International Student Assessment – PISA). Program bada, jak młodzież pod koniec obowiązkowego kształcenia w szkole… czytaj więcej

13 grudnia 2017

Informacja o konferencji „Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej”

7 grudnia 2017 r. odbyła się konferencja „Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej” zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Kielcach na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Konferencję otworzył Pan Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty, który podkreślił znaczenie edukacji włączającej jako procesu wspierania rozwoju każdego dziecka oraz wychodzenia… czytaj więcej

13 grudnia 2017

Seminarium informacyjne z zakresu doradztwa zawodowego

Świętokrzyski Kurator Oświaty wziął udział Seminarium informacyjnym z zakresu oradzoradztwa zawodowego. Celem przedsięwzięcia było popularyzowanie stanu i jakości kształcenia zawodowego w województwie świętokrzyskim m.in. poprzez profesjonalne i efektywne poradnictwo edukacyjno-zawodowe. Udział w konferencji wzięli dyrektorzy i nauczyciele szkół w których funkcjonują klasy gimnazjum. Kurator w swoim wystąpieniu mówił o potrzebie… czytaj więcej

12 grudnia 2017

Współpraca ze szkołą w zakresie planowania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej – przepisy prawa oświatowego

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, zaprasza na szkolenie z zakresu “Współpracy ze szkołą w zakresie planowania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej – przepisy prawa oświatowego” w obszarze diagnozy psychologiczno-pedagogicznej. Szkolenie ma charakter otwarty – rekrutacja odbywa się w ramach sieci współpracy i samokształcenia. Szkolenia odbędą się… czytaj więcej

12 grudnia 2017

Świętokrzyska Gala Wolontariatu. Wyróżnienie dla SOSW dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju

Praca, którą wykonuje się za darmo, z potrzeby serca, jest istotnie bezcenna. W celu wyrażenia uznania dla trudu wolontariuszy na całym świecie z inicjatywy ONZ 5 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień  Wolontariusza. To wyjątkowa okazja, aby podziękować wszystkim, którzy bezinteresownie działają na rzecz innych, a także by sami wolontariusz mogli… czytaj więcej

11 grudnia 2017

Kampania społeczna Instytutu Pamięci Narodowej „Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności”

Kampania społeczna Instytutu Pamięci Narodowej „Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności”. Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach zwraca się z prośbą o rozpropagowanie akcji „Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności”, która polega na zapaleniu świec dnia 13 grudnia 2017 roku o godz. 19.30 w oknach urzędów i budynków użyteczności publicznej,… czytaj więcej

8 grudnia 2017

34 Przegląd Kabaretów „PAKA” – zaproszenie do udziału w konkursie

Stowarzyszenie Promocji Sztuki Kabaretowej PAKA zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych do wzięcia udziału w 34. Przeglądzie PAKA. Całość Festiwalu składa się z licznych imprez, jednak istotnym wydarzeniem jest Konkurs, na którym młode, utalentowane i nieznane kabarety mogą zaprezentować swoją twórczość większej publiczności. Aby zgłosić się na Przegląd należy nagrać… czytaj więcej

6 grudnia 2017

Najnowsza propozycja Internetowego Teatru TVP dla szkół “Kopciuszek” z Teatru Laki i Aktora „Kubuś” w Kielcach

Telewizja Polska S.A. serdecznie zaprasza do obejrzenia spektaklu „Kopciuszek” z Teatru Lalki i Aktora Kubuś w Kielcach. Oprócz zgromadzonej w teatrze widowni, to wyjątkowe przedstawienie w wykonaniu kieleckich aktorów, zobaczą na żywo uczniowie w wielu szkołach w całej Polsce. Będzie to możliwe dzięki realizowanemu przez Telewizję Polską projektowi „Internetowy Teatr… czytaj więcej