5 czerwca 2013

E-do!kacja – projekt edukacji angażującej Fundacji Teatrikon

Lubelska grupa E-do! działająca w ramach Fundacja Teatrikon rozpoczęła w maju realizację projektu E-do!kacja, którego celem jest kształcenie kadry osób potrafiących pracować z młodzieżą kreatywnymi metodami przy użyciu elementów edukacji pozaformalnej oraz edukacji kulturalnej, promując przy tym proces zdobywania wiedzy i dzielenia się nią. W ramach projektu powstanie 9 scenariuszy zajęć dla licealistów, opierających się na ćwiczeniach praktycznych, grach i zabawach edukacyjnych rozbudzających aktywność i świadomość ucznia, tak żeby efektywnie przyswoił przekazywane treści.

Projekt jest adresowany do dwóch grup odbiorców. Pierwsza to zespół 10 edukatorów prowadzących warsztaty dla licealistów, druga to młodzież z lubelskich liceów, które współpracują z Fundacją Teatrikon.

Trzy najważniejsze obszary działania to: wiedza, praktyka oraz otwartość. W obszarze wiedzy edukatorzy uczą się jak skutecznie i ciekawie pogłębiać wiedzę oraz umiejętności młodzieży w zakresie: organizacji czasu, mowy niewerbalnej, legend lubelskich, kultury lubelskiej. W obszarze praktyki edukatorzy stworzą z danej tematyki scenariusze warsztatów, które następnie prowadzą w liceach. Otwartość znajduje realizację w publikacji scenariuszy warsztatów na licencji Creative Commons CC BY-SA.

Projekt „E-do!kacja” potrwa do końca lipca 2013 roku. Jest realizowany przy pomocy finansowej miasta Lublin. Koalicja Otwartej Edukacji objęła projekt patronatem honorowym.