24 maja 2013

Komunikat w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na powierzenie zadania publicznego „Organizacja letniego wypoczynku…”

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na powierzenie zadania publicznego „Organizacja letniego wypoczynku dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach z terenu województwa świętokrzyskiego”.

Lp. Nazwa organizacji Przydzielona dotacja po uwzględnieniu posiadanych środków
1. Nauczycielskie Stowarzyszenie Sportu, Rekreacji i Turystyki „Fanactive”, ul. T. Kościuszki 7, 28-340 Sędziszów 55 572
2. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Przyjazne Schody Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Baryczy Nr 64, 26-200 Końskie 34 727
3. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Oddziału Powiatowego, ul. Kościuszki 46, 28-100 Busko-Zdrój 13 633
4. Caritas Diecezji Sandomierskiej, ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz 4 575
5. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej „Nie daj się nudzie”, ul. Grochowa 25/5, 25-606 Kielce 93 788
6. Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. J. Pawła II 3, 25-013 Kielce 105 139
7. Fundacja Na Rzecz Wspierania Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży „Fundacja z Uśmiechem”, ul. Paderewskiego 11-39, 25-001 Kielce 30 179
8. Związek Młodzieży Wiejskiej RP „Wici” Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, ul. Wesoła 47/49, 25-363 Kielce 70 126
9. Fundacja Rampa, ul. Toporowskiego 17/20, 25-533 Kielce 18 179
10. Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw „Zbrza”, 26-026 Morawica, Zbrza 17 14 707
11. Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach, ul. Śląska 8/75, 25-328 Kielce 218 375