9 maja 2013

Ogólnopolski program stypendialny „Stypendia św. Mikołaja”

Obecnie w programie bierze udział ponad 200 szkół z całej Polski, w których zostało przyznanych dotychczas ponad 700 stypendiów.

Każda szkoła, która przystępuje do programu otrzymuje m.in. indywidualne, bezpłatne subkonto, na które można wpłacać środki na stypendia – stypendia bowiem są wypłacane ze środków które uda się samodzielnie pozyskać każdej szkole.

Fundacja zapewnia także narzędzia i materiały ułatwiające kwestowanie i pozyskiwanie pieniędzy, szkolenia i doradztwo, a także pomaga w promocji programu i szkoły. 

Udział szkoły w programie jest całkowicie bezpłatny. Fundacja nie pobiera też prowizji od wpłat, ani od przekazanego 1% podatku, a 100% zebranych środków przeznaczonych jest na stypendia w danej szkole.