2 maja 2013

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu na „Zakup usług szkoleniowych w ramach środków na doskonalenia nauczycieli w 2013 roku na terenie województwa świętokrzyskiego”