23 kwietnia 2013

Szkolenia z prawa autorskiego i otwartości zasobów dla NGO – Gdańsk i Warszawa

W maju w Gdańsku i Warszawie pracowników, wolontariuszy i aktywistów z sektora pozarządowego oraz instytucji publicznych będą mieć okazję wziąć udział dwudniowych szkoleniach na temat prawa autorskiego, wolnego licencjonowania i udostępniania zasobów w Sieci organizowanych przez Centrum Cyfrowe Projekt: Polska.

Pierwsze szkolenie odbędzie się w Gdańsku w dniach 14-15 maja. Szkolenie jest bezpłatne, ale wymagane jest zgłoszenie udziału do 9 maja za pomocą formularza rejestracji (decyduje kolejność zgłoszeń). Współorganizatorem szkolenia jest Instytut Kultury Miejskiej. Szkolenie poprowadzą Kamil Śliwowski i Grzegorz D. Stunża. Szczegóły szkolenia na stronie Centrum Cyfrowego.

Drugie szkolenie jest planowane na 27-28 maja w Warszawie w siedzibie Centrum. Szkolenie jest bezpłatne,ale organizatorzy proszą o zgłoszenie udziału do 20 maja za pomocą formularza rejestracji (decyduje kolejnść zgłoszeń). Szczegóły na stronie Centrum Cyfrowego.

Oba szkolenia są organizowane w ramach nowego projektu Spółdzielnia “Wiedza”, skierowanego do wszystkich organizacji publicznych i społecznych, które w swojej codziennej działalności pragną lub powinny wdrażać zasadę otwartości zasobów. Jego częścią są bezpłatne szkolenia dla organizacji.