17 kwietnia 2013

Program „Szkoła Promująca Zdrowie”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i placówek
województwa  świętokrzyskiego

Pragnę przypomnieć, że od 1991 r. w Polsce realizowany jest program Szkoła Promująca Zdrowie. W województwie świętokrzyskim do sieci Szkół Promujących Zdrowie należy 66 placówek a świętokrzyski certyfikat uzyskało 43 szkoły/placówki, które spełniły wymogi formalne określone regulaminem.

Realizacja zadań promujących zdrowie powinna być standardem pracy szkół. Serdecznie zachęcam Państwa do podejmowania inicjatyw zmierzających do uzyskania Certyfikatu Szkoła Promująca  Zdrowie. 

Na stronie internetowej w dziale Szkoła Promująca Zdrowie opublikowano warunki przyjęcia do świętokrzyskiej sieci szkół/placówek i kryteria nadawania świętokrzyskiego certyfikatu. Ponadto polecam Państwa uwadze zakładkę Bank Dobrych Praktyk, w której  publikowane będą przykłady ciekawych i innowacyjnych działań profilaktycznych.

Jeszcze raz zachęcam Państwa do aktywnego i twórczego zaangażowania w edukację prozdrowotną i promocję zdrowia.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł