10 kwietnia 2013

Ogłoszenie o zamówieniu „Zakup usług szkoleniowych w ramach środków na doskonalenie nauczycieli w 2013 roku na terenie województwa świętokrzyskiego”