9 kwietnia 2013

Terminy wglądu do prac Konkursu Języka Polskiego

Wgląd do prac w terminach: 9 i 10 kwietnia w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w godz. od 10.00 do 15.00

Termin składania odwołań: 15 kwietnia 2013 r.