15 marca 2013

Telefony Alarmowe w Polsce

Bezpłatne połączenia na numery alarmowe:

  • 112: Europejski Numer Alarmowy
  • 999: Pogotowie Ratunkowe
  • 998: Państwowa Straż Pożarna
  • 997: Policja
  • 994: Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne
  • 993: Pogotowie Ciepłownicze
  • 992: Pogotowie Gazowe
  • 991: Pogotowie Energetyczne
  • 988: Telefon Zaufania
  • 986: Straż Miejska