7 marca 2013

Informacja o terminie wglądu do prac z konkursu geograficznego

Wojewódzka Komisja Konkursu Geograficznego informuje, że tytuł laureata Konkursu uzyskują uczniowie, którzy w eliminacjach wojewódzkich dnia  2 marca 2013 r. uzyskali 34 i więcej punktów.

Nauczyciele mogą oglądać  prace uczniów w dniach 8 marca 2013 r.  w siedzibie Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli  w Kielcach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42, w godz. 9.00-15.00.

Wojewódzka Komisja Konkursu Geograficznego