6 marca 2013

Informacja o terminie wglądu do prac z Konkursu Języka Niemieckiego

Informujemy, że prace konkursowe z części pisemnej Konkursu Języka Niemieckiego możemy oglądać w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach na ul. Piłsudskiego we czwartek, to jest 7 marca 2013 r., od godziny 10.00 – 12.00