4 marca 2013

Wyniki III etapu Konkursu Humanistycznego

Wojewódzka Komisja Konkursu Humanistycznego informuje, że tytuł laureata Konkursu uzyskują uczniowie, którzy w eliminacjach wojewódzkich dnia 2 marca 2013 r. uzyskali 48 i więcej punktów.

Prace uczniów nauczyciele mogą oglądać w dniach 6 i 7 marca 2013 r. w siedzibie Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42, w godz. 10.00-15.00.

Wojewódzka Komisja Konkursu Humanistycznego