1 marca 2013

Wyniki Komisji Odwoławczej Konkursu Matematycznego

Decyzja Komisji Odwoławczej Etapu Powiatowego
w sprawie odwołania od wyników II etapu Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013

Po rozpatrzeniu 4 odwołań  od wyników II etapu Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego złożonych przez Panią Małgorzatę Wójcikowską – nauczycielkę matematyki Gimnazjum w Ćmińsku i Panią Renatę Wąsarską – nauczycielkę matematyki Katolickiego Gimnazjum Im. St. Kostki w Kielcach Komisja uwzględniła wniesione odwołania.

Punktacja prac uczniowskich została podwyższona. Ostateczna punktacja jest następująca:

  1. Weronika Celniak  – 10 punktów (Gimnazjum w Ćmińsku)
  2. Bartosz Ciołak – 10 punktów (Gimnazjum w Ćmińsku)
  3. Dominika Szymańska –  10 punktów (Katolickie Gimnazjum w Kielcach)
  4. Adrian Krakówka – 10 punktów (Gimnazjum nr 1 w Staszowie)

Komisji Odwoławczej Etapu Powiatowego ustaliła, że: Weronika Celniak,  Bartosz Ciołak,  Dominika Szymańska oraz Adrian Krakówka zostali zakwalifikowani  do III etapu Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego  dla uczniów szkół gimnazjalnych.

Krzysztof Łysak, Małgorzata Jarosińska
ŚCDN Kielce