20 lutego 2013

Modernizacja SIO: Nauczyciel nie ma obowiązku wyrażenia zgody na pozyskiwanie danych z bazy danych SIO oraz na przechowywanie danych przez okres dłuższy niż 5 lat

W związku z mnożącymi się pytaniami informuję, że na podstawie art. 60 ust. 1 oraz art. 94 ust. 3 ustawy o systemie informacji oświatowej nauczyciel może wyrazić pisemną zgodę (ale nie musi) na pozyskiwanie o nim informacji z bazy danych SIO, a także – odpowiednio – na przechowywanie w lokalnej bazie danych SIO prowadzonej przez szkoły i inne placówki przez okres dłuższy niż 5 lat od dnia wprowadzenia do zbioru ostatniej informacji.

Jeszcze raz podkreślam, taka zgoda jest zupełnie dobrowolna! Prawidłowość pracy z systemem informacji oświatowej nie wymaga posiadania takich pisemnych zgód przez kierownika podmiotu prowadzącego lokalne bazy danych SIO.