20 lutego 2013

Przykład wzoru oświadczenia o wyrażeniu zgody na przechowywanie danych w lokalnej bazie danych SIO przez okres dłuższy niż 5 lat od dnia wprowadzenia do zbioru ostatniej informacji

Niżej publikowany przykład wzoru oświadczenia o wyrażeniu zgody na przechowywanie danych w lokalnej bazie danych SIO przez okres dłuższy niż 5 lat od dnia wprowadzenia do zbioru ostatniej informacji​ nie jest formalnym i nie jest jedynym możliwym wzorem pisemnej zgody, o której mowa w art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 139, poz. 814 z późn. zm.).

Publikowany przykład wzoru można dowolnie adaptować do własnych specyficznych wymagań.

Załączniki