19 lutego 2013

Ogłoszenie o zamówieniu „Zorganizowanie wypoczynku letniego dla: dzieci, młodzieży, czynnych i emerytowanych pracowników oświaty województwa świętokrzyskiego w 2013”