14 lutego 2013

Informacja dla uczestników III etapu Konkursu Języka Rosyjskiego

III etap XI Wojewódzkiego Konkursu Języka Rosyjskiego odbędzie się: część pisemna 20 lutego o godz. 12.00, część ustna 27 lutego o godz. 12.00. Obie części konkursu odbędą się w Gimnazjum nr 1 Kielcach, ul. Zimna 16.