23 stycznia 2013

Grażyna Tatka – Honorowy Profesor Oświaty w roku 2008

W 2008 roku tytuły honorowego profesora oświaty zostały przyznane po raz pierwszy. Wyróżniono 10 nauczycieli. Wśród nich znalazła się Grażyna Tatka – nauczyciel przedmiotu rachunkowość w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach oraz adiunkt w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.

Grażyna Tatka jest nauczycielem od 29 lat. W swojej pracy może poszczycić się wieloma osiągnięciami.

Otrzymała liczne nagrody m.in.: Dyrektora Szkoły, Okręgowego i Głównego Komitetu Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Prezydenta Miasta Kielc, Kuratora Oświaty w Kielcach, Ministra Edukacji Narodowej, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi.

Jest egzaminatorem w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów techników i szkół policealnych w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec.

Od początku swojej pracy w zawodzie nauczyciela przygotowuje uczniów do Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (OWE) – wielu z nich, dzięki dobremu przygotowaniu, osiągnęło wysokie wyniki (14 laureatów i 18 finalistów olimpiady ekonomicznej szczebla centralnego). Grażyna Tatka ma na swoim koncie również liczne publikacje z zakresu nauk ekonomicznych.