21 listopada 2012

Stypendia Ministra Edukacji Narodowej

Miło mi poinformować, że stypendystami Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2011/2012 z województwa świętokrzyskiego zostali:

  • Bidas Agata – absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum w Sandomierzu
  • Jankowski Robert Karol – uczeń II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich
  • Majcherski Hubert Mateusz – uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej otrzymują uczniowie, którzy są zwycięzcami olimpiad międzynarodowych, laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad lub konkursów na pracę naukową oraz uczniowie realizujący indywidualny tok nauki i uzyskujący najwyższe wyniki, bądź realizujący indywidualny tok studiów.

Bardzo serdecznie gratuluję stypendystom i życzę dalszych sukcesów.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł