14 listopada 2012

„Wstęp do filozofii” Stanisława Brzozowskiego dostępny na Wolnych Lekturach

Otóż twierdzę, że filozofia ma odpowiadać życiowym potrzebom człowieka, być dla niego sprawą osobistą, lub też pozostanie dla niego na zawsze obcą, chociażby przeczytał pół tuzina wstępów do filozofii i tuzin systematów.

Wstęp do filozofii Stanisława Brzozowskiego, tak jak inne dzieła tego gatunku propedeutycznego, miał przygotowywać do pogłębionych studiów filozoficznych. Publikacja ta od dziś dostępna jest w bibliotece Wolnych Lektur.

Opracowania redakcyjnego dokonali Marlena BonisławskaAneta RawskaMarta Niedziałkowska oraz Paweł Kozioł