13 listopada 2012

Dobra praktyka: Gimnazjum Nr 23 i IV Liceum Ogólnokształcące im. Hanki Sawickiej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kielcach