16 października 2012

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym „Dostawa samochodu osobowego dla Kuratorium Oświaty w Kielcach”