8 października 2012

Konferencja podsumowująca I edycję programu edukacji prawnej „Świadomy swoich praw obywatel

W dniu 2 października 2012 roku w auli Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach odbyła się konferencja podsumowująca I edycję programu edukacji prawnej „Świadomy swoich praw obywatel”, który w roku szkolnym 2011/2012 realizowany był w 6 szkołach województwa świętokrzyskiego.

Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Wicewojewoda Świętokrzyski – Pan Grzegorz Dziubek, Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach – Pan Bogusław Sędkowski, Zastępca Prokuratora Okręgowego – Pani Teresa Szwagierek.

Świętokrzyski Kurator Oświaty Pani Małgorzata Muzoł podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w realizację programu. W imieniu partnerów programu, którymi są WSEiP , Okręgowa Izba Radców Prawnych, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” oraz Stowarzyszenie Prawników Administracji Publicznej, głos zabrała dziekan OIRP – Pani Mirosława Głowacka. Zebrani wysłuchali także rozważań prof. Jarosława Reszczyńskiego na temat „Sprawiedliwość a prawo”.

Konferencję uświetniła prezentacja laureatów II Konkursu Krasomówczego na mowę oskarżycielską i obrończą Andrzeja Kmicica. Wystąpili: Michał Madej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. M. Kopernika w Busku Zdroju i Marcin Pasek z II LO im Mickiewicza w Skarżysku – Kamiennej. Świętokrzyski Wicekurator Oświaty – Pan Grzegorz Bień wręczył Dyrektorom szkół pamiątkowe certyfikaty. Dla przybyłej młodzieży zorganizowano warsztaty prawnicze, które poprowadzili studenci WSEiP.